Conform Legii Pensiilor, seniorii români cu domiciliul în străinătate sunt nevoiți să dovedească că trăiesc, de două ori pe ani, trimițând autorităților documentul „certificat de viață”.

Plata pensiilor cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate poate fi efectuată în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit, precizează Casa Națională de Pensii.

Pensionarii români din străinătate își vor primi banii în conturile bancare declarate. Ei vor suporta cheltuilile „generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009”, potrivit legii în vigoare.

Certificatul de viață se poate obține accesând siteul Casei de Pensii.