Evenimentul Zilei > EVZ Special > Ultimul Congres al Partidului Comunist Român. Promisiunile lui CEAUŞESCU | VIDEO
Ultimul Congres al Partidului Comunist Român. Promisiunile lui CEAUŞESCU | VIDEO

Ultimul Congres al Partidului Comunist Român. Promisiunile lui CEAUŞESCU | VIDEO

Cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, ultimul organizat înainte de izbucnirea Revoluţiei din 1989...

Timp de cinci zile, cât a durat manifestarea, Nicolae Ceauşescu şi-a prezentat raportul politic în faţa unei audienţe impresionante, fiind reales pentru ultima oară secretar general al PCR.

Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu din 20 noiembrie 1989 s-a intitulat astfel:  „Raportul cu privire la stadiul actual al societăţii socialiste româneşti, la activitatea Comitetului Central în perioada dintre Congresul al XIII-lea şi al XIV-lea, la realizarea programului-directivă de dezvoltare economico-socială în cincinalul al IX-lea şi în perspectiva până în anii 2000-2010, în vederea îndeplinirii neabătute a programului de făurire a societăţii multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, 20 noiembrie 1989”. O titulatură impresionantă…

Printre altele

„Cel mai iubit fiu al poporului” primea aplauzele şi ovaţiile a peste 3300 de delegaţi convocaţi la Sala Palatului. Nu-i trecea prin minte că le primea pentru ultima oară. Mai ales că era foarte preocupat de raportul citit de-a lungul a şase ore, în prima zi a Congresului. Raport în care Nicolae Ceauşescu își prezenta ”promisiunile electorale” și o Românie prosperă: „Consumul alimentar a crescut de la 1800 de calorii zilnic pe locuitor în 1950, la circa 3300 de calorii în prezent, România înscriindu-se între ţările cu un bun consum, din punct de vedere al necesităţilor”.
Printre altele, regimul comunist îşi propunea pentru perioada 1991-1995 ca „Producţia – marfă industrială să crească cu 30-50%, dar este necesar să avem în vedere că, în cadrul dezbaterilor în partid şi cu întregul popor, s-a subliniat că este necesar să considerăm acest spor ca minim – şi trebuie să acţionăm pentru o creştere mai accentuată”. În cele 24 de capitole ale raportului mai erau punctate şi „edificarea cu succes a noii orânduiri socialiste”, marile realizări de după Congresul al IX-lea, în cadrul căruia Ceauşescu a fost ales secretar general, şi planurile cincinale în perspectiva anilor 2000-2010.
Nici politica externă nu a fost ocolită. La 20 noiembrie 1989, Ceauşescu a cerut pentru prima dată ca toate acordurile încheiate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial cu Germania, inclusiv Pactul Ribbentrop-Molotov, să fie anulate.