După data de 1 ianuarie 2007, persoanele care nu erau înregistrate în scopuri de TVA, inclusiv persoanele fizice aveau obligaţia să plătească efectiv TVA pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi.

"Totuşi în practică s-a constatat că în marea majoritate a situaţiilor nu s-a plătit TVA pentru aceste achiziţii intracomunitare. Prin urmare se impune luarea de măsuri legislative pentru a asigura plata TVA pentru achiziţiile intracomunitare pentru mijloacele de transport noi care sunt efectuate de persoanele neînregistrate în scopuri de TVA", se arată în nota de fundamentare a unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal.

În cazul în care este vorba despre achiziţia unei maşini noi din spaţiul comunitar, orice român este obligat să plătească TVA.

Persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, inclusiv persoanele fizice, trebuie să facă o plată efectivă, în acest scop depunând un decont special de TVA la organul fiscal.

"Se propune modificarea prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, astfel încât depunerea decontului şi plata TVA să fie efectuate înainte de înmatricularea mijlocului de transport nou în România de către persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, inclusiv de persoanele fizice", se menţionează în nota de fundamentare.

Sursa:Mediafax