Potrivit amendamentelor adoptate de deputaţi, violenţa în familie reprezintă "orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru din aceeaşi familie care provoacă sau poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale sau psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate".
"Muşcarea, în orice formă"
Proiectul prevede că violenţa în familie se poate manifesta prin violenţă verbală, psihologică, fizică, sexuală, socială sau spirituală. Astfel, violenţa fizică a fost definită ca fiind vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul un or accidente.
Drepturile victimei
Potrivit proiectului de lege, victima violenţei în familie are dreptul la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private, la protecţie specială adecvată nevoilor sale, la servicii de consiliere, reabilitare şi reintegrare socială. De asemenea, autorităţile adminsitraţiei publice centarel şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei în familie şi să asigure informarea victimelor violenţelor în familie cu privire la instituţiile care asigură consiliere psihologică, organul de urmărire unde pot face plângere, dreptul la asistenţă juridică.
Contravenţii şi sancţiuni
De asemenea, autorităţile au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei în familie, iar victima are dreptul să se adreseze instanţei judecătoreşti pentru a obţine ordine de protecţie sau ordine de restricţie care impun evacuarea domiciliului comun cu victima şi păstrarea de către agresor a distanţei minime de 200 de metri faţă de persoana vătămată.

Proiectul de lege mai prevede sancţionarea cu amendă între 1.000 şi 5.000 de lei pentru refuzul primirii în adăpost sau refuzul de a acorda asistenţă medicală victimelor, amendă între 500 şi 1.000 de lei pentru refuzul părăsirii adăpostului în momentul în care condiţiile care au determinat internarea au dispărut, amendă între 500 şi 1.000 de lei pentru încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află victima.