Preşedintele Traian Băsescu a trimis, marţi, Parlamentului, cererea de reexaminare asupra legii pentru modificarea Legii gazelor 351/2004, pe motiv că ar contraveni liberalizării pieţei, ca obiectiv major pentru dezvoltarea principiilor concurenţiale pe piaţa Uniunii Europene, anunță Agerpres.

”Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare modificarea art. 4 alin. (2) din Legea gazelor, în sensul valorificării producţiei interne de gaze naturale exclusiv pe piaţa internă, până la diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale din import. Adoptarea acestei reglementări de către Parlament constituie un impediment în realizarea liberalizării pieţei, ca obiectiv major pentru dezvoltarea principiilor concurenţiale pe piaţa Uniunii Europene”, se arată în motivarea cererii.

Şeful statului subliniază în cererea sa că, ţinându-se cont de prevederile pertinente ale Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene, se consideră că impunerea condiţiei valorificării producţiei interne de gaze naturale numai în piaţa internă de gaze, până la diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale din import, contravine libertăţii de circulaţie a gazelor în piaţa internă a Uniunii Europene.

”Pe de altă parte, semnalăm existenţa unei solicitări de informaţii suplimentare formulată de Comisia Europeană cu privire la Ordinul comun MECMA-ANRE-ANRM nr. 102136/530/97 din anul 2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, transmisă autorităţilor române în 6 aprilie 2011. Solicitarea de informaţii reflectă suspiciunile Comisiei Europene cu privire la un posibil efect similar restricţiilor cantitative la exportul de gaze naturale, generat de ordinul în cauză. În acest moment, Comisia Europeană examinează răspunsul formulat de autorităţile române, o posibilă urmare a acestui proces fiind declanşarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru de către România”, se mai precizează în cererea de reexaminare.