Iată mesajul postat pe Facebook de ministrul Justiţiei:

„Simple precizări privind recursul compensatoriu !

Revenire la mesajul din data de 21 octombrie 2017.

1. La data de 17.XI.2016, prin adresa nr.68/86950, Ministerul Justiției a înaintat CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare.

a se vedea

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015SM.pdf

2. La data de 29.XI.2016, prin Hotărârea nr. 1533, plenul CSM avizează favorabil proiectul de lege, cu observațiile menționate în Anexă.

La punctul 2 din aviz se prevede faptul că, "în principiu, măsura compensatorie propusă nu ar trebui să devină incidentă doar pentru calculul pedepsei ce poate fi considerată executată în vederea acordării liberării condiționate. În opinia Plenului, compensația pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate în condiții de supraaglomerare severă devine efectivă doar dacă măsura propusă de proiectul de act normativ vizează considerarea ca executate efectiv a celor 3 zile din pedeapsa aplicată, pentru fiecare perioadă de 30 zile executate în spațiul necorespunzător".

a se vedea

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015SM.pdf

3. Proiectul de lege a fost transmis de la Guvern către Senat, prima cameră sesizată, la data de 31.01.2017 , dată anterioară investirii mele în demnitatea de ministru al justiției !

a se vedea

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015AD.pdf

4.Forma inițială prevedea faptul că, în vederea acordării liberării condiționate, la 30 de zile de pedeapsă, executată în condiții necorespunzătoare, se consideră executate 3 zile de pedeapsă, iar raportarea se făcea la 3 mp pentru fiecare deținut !

a se vedea

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015FG.pdf

5. Curtea Constituțională a respins criticile de neconstituționalitate

a se vedea

https://www.ccr.ro/files/products/Decizie_515_2017.pdf

6. Concluzionând:

Proiectul de lege a fost inițiat sub guvernarea anterioară.

CSM a considerat faptul că pentru a fi efective, cele 3 zile pot fi considerate ca fiind efectiv executate, în locul unui beneficiu la liberarea condiționată.

Parlamentul și-a însușit propunerea venită de la CSM, iar cele trei zile au fost înlocuite cu șase zile considerate ca fiind executate la fiecare 30 de zile de executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare.

Legea a fost adoptată la data de 14 iulie 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 18 iulie 2018 și a intrat în vigoare la data de 21 iulie 2017.

Studiul de impact se face în procedura de legiferare și nu în faza de aplicare a legii!”, scrie Toader pe Facebook.