Evenimentul Zilei > Economie > TESTE asupra societăților de asigurări: Ce companii au probleme cu capitalurile
TESTE asupra societăților de asigurări: Ce companii au probleme cu capitalurile

TESTE asupra societăților de asigurări: Ce companii au probleme cu capitalurile

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a evaluat activele a încă 21 de societăți de asigurare ce dețin cumulat o cotă de aproximativ 20% din piața de profil, din evaluare reultând că există câteva societăți care nu îndeplinesc cerințele minime de capital și nici pe cele de solvabilitate, potrivit Solvency II, respectiv SIGNAL IDUNA, FORTE, GOTHAER și LIG.

Scopul principal al acestui demers a fost acela de a evalua nivelul de pregătire a societăților participante de a face față prevederilor regimului de Solvabilitate II, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2016.

De asemenea, exercițiul BSRE a evaluat soliditatea financiară și situația solvabilității societăților de asigurare participante, în baza regimului de Solvabilitate I. Evaluările au fost realizate de către șapte auditori independenți, a comunicat ASF.

În urma rezultatelor exercițiului BSRE și ținând cont de prevederile regimului Solvabilitate I, societățile de asigurare participante au fost grupate după cum urmează:

Grupa 1 de asigurători: societăi de asigurare care dețin capitaluri proprii negative – LIG;

Grupa 2 de asigurători: societăți de asigurare care nu dețin o marjă de solvabilitate disponibilă mai mare decât fondul de siguranță – FORTE, ABC, ASITO KAPITAL și CERTASIG;

Grupa 3 de asigurători: societăți de asigurare care nu dețin o marjă de solvabilitate disponibilă mai mare decât marja minimă de solvabilitate – nu au fost identificate cazuri;

Grupa 4 de asigurători: societăți de asigurare care nu dețin active admise să acopere rezervele tehnice brute mai mari decât rezervele tehnice brute – FORTE, LIG și CERTASIG;

Grupa 5 de asigurători: societăți de asigurare care îndeplinesc cerințele de solvabilitate (de exemplu marja de solvabilitate disponibilă mai mare decât marja minimă de solvabilitate şi decât fondul de siguranță) – 16 societăți, respectiv: ASIMED, BRD VIATA, GOTHAER, GRAWE, UNIQA VIATA, BCR VIATA, ONIX, ATE, GARANTA, ERB GENERALE, ERB VIATA, ERGO, SIGNAL IDUNA, FATA, CREDIT EUROPE și CITY. Cu toate acestea, CITY nu se încadrează în cerințele minime de lichiditate.

Astfel, din numărul total de 21 de societăți de asigurare participante la exercițiul BSRE, cinci societăți (FORTE, ABC, ASITO KAPITAL, CERTASIG și LIG), care subscriu riscuri doar din categoria asigurărilor generale, nu respectă, după ajustările efectuate de auditori, prevederile legale referitoare la solvabilitate, din care trei (FORTE, CERTASIG și LIG) nu respectă nici prevederile referitoare la acoperirea rezervelor tehnice cu active admise.

Rezultatele exercițiului BSRE, conform regimului de supraveghere Solvabilitate II

Pe baza rezultatelor exercițiului BSRE și ținând cont de prevederile regimului Solvabilitate II, societățile de asigurare participante au fost grupate după cum urmează:

Grupa 1 de asigurători: societăți de asigurare care dețin fonduri proprii negative – LIG;

Grupa 2 de asigurători: societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSRE şi fără a afecta vreuna dintre măsurile următoare de ajustare luate după realizarea exercițiului, nu îndeplinesc prevederile privind cerința de capital minim (MCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE, GOTHAER, FATA, ABC, ATE și ASITO KAPITAL;

Grupa 3 de asigurători: societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSRE şi fără a afecta vreuna dintre măsurile următoare de ajustare luate după realizarea exercițiului, nu îndeplinesc prevederile privind cerința de capital de solvabilitate (SCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE, GOTHAER, CERTASIG, CREDIT EUROPE și CITY.

Grupa 4 de asigurători: societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSRE, îndeplinesc prevederile privind MCR şi SCR – ONIX, BRD VIATA, ASIMED, ERB GENERALE, ERB VIATA, UNIQA VIATA, GRAWE, GARANTA, BCR VIATA și ERGO.

Astfel, din numărul total de 21 societăţi de asigurare participante, 4 societăţi nu respectă cerinţa de capital minim (MCR), dar o respectă pe cea de capital de solvabilitate (SCR), 3 societăţi nu respectă SCR, dar o respectă pe cea de MCR, 4 societăţi nu respectă nici cerinţa de MCR nici pe cea de SCR, iar restul de 10 societăţi se conformează cadrului de reglementare Solvabilitate II.

Ce va urma

Rezultatele exercițiului BSRE au evidențiat mai multe deficiențe care trebuie corectate de către societățile de asigurare participante prin implementarea măsurilor de follow‐up ce au ca scop restabilirea unei poziții solide privind solvabilitatea sau remedierea altor deficiențe identificate de către auditorii independenți.

Societățile de asigurare participante sunt obligate să transmită ASF un plan de măsuri în vederea remedierii aspectelor constatate în urma derulării exercițiului BSRE, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii deciziei referitoare la comunicarea rezultatelor.

ASF va analiza planurile de măsuri primite într-un termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii acestora, dar nu mai târziu de data de 11 decembrie 2015 şi va face recomandări după caz, în vederea completării şi/sau modificării acestora.

În cazul în care ASF consideră că planurile de măsuri nu sunt realiste sau constată că societățile de asigurare nu au înregistrat un progres semnificativ în restabilirea situației financiare sau a solvabilității, ori nu au realizat restabilirea situației financiare sau a solvabilității la sfârșitul termenelor stabilite, va lua în termen de patru săptămâni toate măsurile necesare pentru a proteja interesele asiguraților.

Cele 21 de societă ți participante la acest exercițiu au fost: ABC, ASITO, ASIMED, ATE, BCR Viață, BRD Viață, CERTASIG, CITY, CREDIT Europe, ERGO, EUROLIFE ERB Generale, EUROLIFE ERB Viață, FATA, FORTE, GARANTA, GOTHAER, GRAWE, LIG, ONIX, SIGNAL Iduna și UNIQA Viață.