Evenimentul Zilei > Actualitate > TERAPIA prin URIN? promite s? te scape de CANCER, tuberculoz? ?i astm. Vezi cum func?ioneaz?!
TERAPIA prin URIN? promite s? te scape de CANCER, tuberculoz? ?i astm. Vezi cum func?ioneaz?!

TERAPIA prin URIN? promite s? te scape de CANCER, tuberculoz? ?i astm. Vezi cum func?ioneaz?!

Dezgust total, asta e reac?ia oamenilor sf?tui?i de medic s?-?i consume propria urin?. Ceea ce nu ?tiu ace?tia este c? lichidul g?lbui con?ine în propor?ie de 95% ap?, dep??e?te cu mult beneficiile antibioticelor ?i le poate salva via?a la propriu.

Adus? pentru prima oar? în discu?ie în 1996, terapia prin urin? a devenit recent una dintre metodele preferate de tratament ale doctorilor deschi?i la minte. Metoda include masajul, sp?l?turile, b?utul ?i chiar injectarea propriei urine ?i promite s? rezolve probleme grave, la care medicina modern? nu a g?sit înc? r?spuns. Ce o face atât de special?? "95% din urin[ este ap?, dar restul de 5% muste?te de nutrien?i esen?iali precum amino acizi, calciu, cheratin?, acid folic, glucoz? sau magneziu," explic? cercet?torul Rinad Minvaleyev de la Institutul Biologic de ?tiin??.
National Health Institute Candidate of Biological Sciences,
Urina ajunge mai întâi în sistemul digestiv, unde nutrien?ii sunt separa?i de toxine. Dac? îns? nivelul toxinelor este prea mare, cum se alteapt? s? fie în cazul pacien?ilor bolnavi, intestinele declan?eaz? un proces de auto-cur??are. Prin urmare, urina nu ac?ioneaz? în mod direct asupra sursei problemei, ci înt?re?te sistemul imunitar, îmbun?t??ind activitatea leucocitelor, la fel ca ?i antibioticele. Urina alung? gripa, cur??? eczemele de pe piele, alin? crizele de astm ?i vindec? cancerele, dar numai dac? este consumat? în cantit??ile potrivite.
"Chirurgul de na?ionalitate italian?, Stanislau R. Burzynski, care locuie?te acum în SUA, a extras antineoplaston din urin? ?i a reu?it s? vindece cu succes diverse forme de cancer. O alt? substan?? esen?ial? care se g?se?te în cantit??i uria?e în urin? este simililar? testosteronului, hormonul masculin,?i are propriet??i anti-cancerigene, previne obezitatea ?i îmb?trânirea", spune B.V. Khare, specialist în medicin? alopat? din Mumbai.
Astfel, niciodat? nu se va bea urina din primele jeturi, ci „de mijloc” ?i ideal ar fi s? se înghit? pu?in câte pu?in, nu s? fie dat? pe gât, precum apa. Pute?i începe prin a v? obi?nui cu mirosul ?i textura, sp?lându-v? cu ea pe mâini ?i abia apoi încerca?i s? o ?i consuma?i. Maximum necesar este un litru de urin? zilnic.