Lucrările Camerei Deputaților și Senatului vor fi conduse de cel mai în vârstă deputat, respectiv de cel mai în vârstă senator, în calitate de președinte de vârstă, asistați de cei mai tineri 4 deputați sau senatori, în calitate de secretari, până când se aleg noile conduceri ale Camerelor.

Camera Deputaților și Senatul sunt considerate legal constituite după validarea a două treimi din mandatele de deputați, respectiv senatori și după depunerea jurământului de către aceștia. Urmează, formarea grupurilor parlamentare, alegerea liderilor de grup, alegerea președinților celor două Camere, alegerea Birourilor Permanente. 

Până la alegerea Birourilor Permanente nu pot avea loc dezbateri parlamentare, cu excepția celor care privesc validarea mandatelor de deputat/senator sau procedurile necesare depunerii jurământului.