Tinerii care participă la proiectul „Protecţia copilului – de la teorie la practică” provin de la mai multe instituţii de învăţământ superior din Bucureşti, Oradea şi Arad. Programul numit pe scurt PractiPASS are o durată de trei ani şi îşi propune să-i ajute pe tineri să se familiarizeze cu piaţa muncii în cele 14 săptămâni de practică în instituţii publice şi private de profil.

Proiectul este finanţat din fonduri europene iar pe parcursul stagiilor de practică, studenţii se vor afla sub coordonarea tutorilor din instituţiile gazdă, care poate fi una dintre Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului, fundaţiile, şcolile speciale pentru copii cu deficienţe.

„PractiPASS urmăreşte dezvoltarea competenţelor practice pentru a facilita integrarea studenţilor pe piata forţei de muncă”, susţine Doru Buzducea, prodecan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială de la Universitatea din Bucureşti.