Evenimentul Zilei > Social > Statul şi Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor ar putea oferi servicii pentru bătrâni
Statul şi Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor ar putea oferi servicii pentru bătrâni

Statul şi Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor ar putea oferi servicii pentru bătrâni

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, membre ale Federaţiei Naţionale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, au validat prima strategie de susţinere pentru vârsta a treia

Documentul cadru al strategiei va consolida și va creşte gradul de participare a membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor la designul, implementarea și evaluarea politicilor privind problematica vârstnicului.

Principalele direcţii strategice stabilite vizează:

◆ dezvoltarea capacității organizaționale a Federației Naționale „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România și a organizațiilor C.A.R.P. membre pentru influențarea deciziilor de politică publică privind problematica serviciilor sociale pentru vârstnici, la toate nivelurile administrative;

◆ susținerea accentuată a eforturilor Federației Naționale ”Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România de a crește vizibilitatea și notorietatea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, în rândurile cetățenilor, membrilor și factorilor de decizie;

◆ creșterea eficacității acțiunilor Federației Naționale „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România de a influența cu succes deciziile de politică publică aferente problemelor aflate pe agenda organizației.

,,Le lipseşte forţa economică”

„Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se numără printre puţinele instituţii din România care au rezistat, în timp, atât de bine. Aceste organizaţii sunt furnizori de servicii, iar aceasta este o componentă de economie socială. Fac incluziune financiară, adică oferă servicii financiare celor pe care băncile şi instituţiile financiare tradiţionale, inclusiv instituţiile financiare nebancare, nu le oferă pentru că sunt consideraţi nebancabili. Acestea au ceva ce altor organizaţii le lipseşte: o forţă economică, de reprezentare, şi pot fi un partener al autorităţilor publice. Împreună cu statul casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ar putea realiza servicii pentru vârstnici”, a declarat Ancuţa Vameşu, coordonator economie socială Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Strategia de advocacy şi Centrul de Management şi Advocacy reprezintă astfel poziţia caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor în raport cu politicile publice actuale şi certitudinea unor acţiuni sigure şi consolidate de îmbunătăţire a calităţii vieţii vârstnicilor din România.