Evenimentul Zilei > Economie > STATISTICA privind defrișările: Regiunea Nord – Est, lideră la tăierea de masă lemnoasă
STATISTICA privind defrișările: Regiunea Nord – Est, lideră la tăierea de masă lemnoasă

STATISTICA privind defrișările: Regiunea Nord – Est, lideră la tăierea de masă lemnoasă

Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2014, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2013, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%, creșterea fiind generată în special de reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare), a anunțat astăzi Statistica într-un comunicat. Potrivit comunicatului, suprafaţa pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional.

În anul 2014 volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu 6,2% faţă de anul 2013, iar suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor, efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o generaţie la alta, a înregistrat o scădere cu 6,8% faţă de anul 2013. 

Din această suprafaţă, tăierile rase (suprafeţe de pe care s-a recoltat în totalitate masa lemnoasă) reprezintă 4,9%.

Lucrările de reamenajare au crescut cu 12%
În anul 2014 s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 29505 ha, cu 12,3% mai mult faţă de anul 2013.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare Centru (19,3% din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,3%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,0%), Nord Vest (15,1%), Sud Vest Oltenia (12,4%), Sud Muntenia (10,1%), Sud-Est (8,4%) şi București – Ilfov (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare Nord Est (26,1% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (24,6%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare Vest (12,4%), Nord Vest (11,8%), Sud Muntenia (9,8%), Sud-Vest Oltenia (7,7%), Sud Est (7,2%) şi București – Ilfov (0,4%).