Evenimentul Zilei > EVZ Special > SRI, la un click distanță de viețile tuturor românilor
SRI, la un click distanță de viețile tuturor românilor

SRI, la un click distanță de viețile tuturor românilor

Dacă ar respecta „regulile jocului” în materie de finanțare prin fonduri europene, SRI ar trebui să se supună unor controale și monitorizări imposibil de realizat asupra unui serviciu secret

La începutul acestei luni, SRI a obținut finanțare din bani europeni pentru un proiect cu potențial de supraveghere a întregii populații a României, aplicând la un apel al Ministerului Comunicațiilor menit să asigure interoperabilitatea „sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor”, potrivit Romaniacurată.ro.

Pornind de la această infor mație, EVZ a consultat stufoasa do cumentație în care se arată con dițiile de eligibilitate pe care SRI se pare că le îndeplinește, din moment ce a obținut aprobarea pentru a achiziționa echipamente hardware și software de 25 de milioane de euro.

Aceste echipamente ar agrega și ar pune la dispoziția SRI și a altor instituții de intelligence un imens volum de informații despre oricare persoană, plecând de la starea civilă, operațiunile economico-financiare efectuate, starea sănătății, programarea unui consult la medic, până la informații cu privire la călătorii. Sistemul presupune combinarea tuturor bazelor de date ale instituțiilor guvernaamentale din România pentru a fi disponibile la distanță de câteva click-uri într-un singur loc.

Condițiile de eligibilitate

Conform Declarației de eligibilitate, solicitantul (n.r. – în speță, SRI) semnează pe propria răspundere că „Proiectul va asigura respectarea standardelor de securitate și confidențialitate a informațiilor și de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”.

Agregarea unui volum atât de mare de date presupune și gestionarea unora cu caracter special care intră sub incidența art.7 din Legea 667/2001 care interzice „prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenență sindicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate”, în absența consimțământului celui în cauză.

În plus, o altă cerință pe care SRI e greu de crezut că se va plia este cea legată de monitorizarea și controlul implementării proiectului. În Ghidul solicitantului, la Capitolul 8 se prevede că „Autoritatea de Management a POC (n.r. – Programul Operațional Competitivitate), OIPSI și alte structuri cu atribuții de control/verificare/ audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanțare, cât și până la expirarea termenului de 5 ani de la terminarea proiectului și 10 ani de la data închiderii oficiale a POC”.

Cu nasul în oala SRI?

Totodată, SRI ar trebui să asigure acestor autorități, inclusiv Comisiei Europene „dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului”. Cu alte cuvinte civili sau străini din Uniunea Europeană ar putea veni în vizită la SRI, pentru a vedea cu ochii lor pe ce s-au cheltuit banii. „Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor”, se mai arată în Ghidul solicitantului. Asta deoarece, tot în capitolul citat din Ghidul solicitantului, vizitele de monitorizare au drept scop verificarea la fața locului, realizarea fizică a proiectului și colectarea de date suplimentare față de cele cuprinse în rapoartele de progres. Este neclar cum un serviciu de informații ar putea îndeplini – altfel decât în mod formal – astfel de cerințe privind implementarea acestui proiect.

Ce baze de date au fost deja copiate. Datele de la Finanţe și Sănătate ale românilor sunt la cheremul agenţilor SRI

Serviciul Român de Informaţii, acuzat recent de câteva ONG-uri că dezvoltă un sistem IT prin care ar vrea să copieze baze de date ale mai multor instituţii publice pentru a dezvolta un adevărat sistem Big Brother, a precizat în mai multe rânduri că noul sistem nu face decât să crească semnificativ viteza de căutare a informaţiei relevante în bazele de date deja existente. HotNews.ro a descoperit, analizând achiziţiile SRI, că noul sistem nu este decât o dezvoltare a unui sistem IT dezvoltat deja, în urma căruia SRI a copiat baze de date ale unor ministere și instituţii-cheie ale statului român: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul de Finanţe/ANAF, Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării/ APIA, ale Băncii Naţionale a României și ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Ce spune SRI

„Obiectivul platformei este de a spori considerabil viteza de căutare a informației relevante în bazele de date deja existente. Practic, în loc să interogheze sisteme diferite, neuniformizate informatic și procedural, instituțiile statului vor putea accesa informațiile integrat, rapid și eficient. Rapiditatea în accesarea bazelor de date este impusă ca necesitate de amenințările specifice instituțiilor de intelligence din România – terorism, migrație ilegală, crimă organizată, pentru a căror contracarare este necesară o primă reacție în timp foarte scurt. Sistemul nu colectează date noi, nu lărgește baza de date, ci oferă prin algoritmi un acces rapid și eficient în niște baze de date deja existente”, spune oficialul SRI Ovidiu Marincea.