Pentru vitalizarea complexului cultural aflat în administrarea Ministerului Culturii, situat în bulevardul Unirii nr. 22, în care îşi are sediul Biblioteca Naţională a României, părţi din acest imobil vor putea fi închiriate, potrivit unei hotărâri adoptate miercuri de Executiv. 

Imobilul situat în bulevardul Unirii nr. 22 sector 3 este conceput ca un complex cultural, având spaţii ce oferă condiţiile necesare pentru organizarea de evenimente: sală de spectacole, săli de conferinţe, săli multifuncţionale, spaţii pentru audiţii şi pentru utilizarea mijloacelor de comunicare electronice, spaţii de expunere, precum şi spaţii de joacă pentru copii, cafenele, restaurant. 

În şedinţa de miercuri Guvernul a modificat HG 227/ 2000, astfel încât Ministerul Culturii să poată închiria bunuri imobile, proprietate publică a statului, pe care le deţine în administrare. 

Ministerul Culturii va organiza în acest sens procedura de licitaţie publică pentru închirierea unor părţi din bunul imobil, conform legii, stabilind în cadrul procedurii suprafeţele şi destinaţiile. Ministerul Culturii va utiliza o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închiriere pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, de întreţinere şi dotare a imobilului, fapt ce va contribui la degrevarea bugetului ministerului. Restul de 50% din chiria încasată se virează la bugetul de stat. 

Imobilul situat în bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, a fost construit şi finalizat pe baza proiectului privind "refuncţionalizarea obiectivului de investiţie Biblioteca Naţională a României prin integrarea corpului Aulă în ansamblu". Finanţarea s-a făcut prin Acordul-cadru de împrumut dintre Guvenul Românei şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, aprobat prin HG 933/ 2007. Lucrările de execuţie au fost finalizare în noiembrie 2011.