Împreună cu Apostolul Cleopa, Îl vede pe Iisus înviat pe drumul spre Emaus. După Pogorârea Duhului Sfânt, Luca îl ajută pe Sfântul Apostol Pavel să propovăduiască.

Este autorul uneia dintre cele patru Evanghelii (remarcabilă prin stilul său literar și prin numărul mare de pilde (cuprinde 33 de parabole) și al cărții Faptele Apostolilor.

După martiriul Apostolului Pavel la Roma, Luca predică Evanghelia în Italia, Dalmația, Macedonia și Grecia.

Este patronul iconografiei creștine, fiind autorul primelor icoane ale Maicii Domnului cu Pruncul, dar și al primei icoane cu Apostolii Petru și Pavel.