Când s-a declanşat criza iconoclastă, din timpul lui Leon Isaurul (717-740), Sfântul Procopie a susţinut şi a predicat cultul sfintelor icoane, fiind supus la multe şi grele chinuri. După moartea împăratului, el a fost eliberat din închisoare, întorcând-se la mănăstirea sa şi la ostenelile lui obişnuite.

A trecut la cele veşnice în anul 750. Tot azi e prăznuit Cuviosul Talaleu, care a trăit în secolul V. Originar din Cilicia, a intrat de tânăr în m-rea Sf. Sava din Palestina, apoi s-a dus lângă cetatea Gavalia din Siria, unde a trăit într-o colibă biruind prin rugăciuni şi postiri toate ispitele diavoleşti. Cuviosul Talaleu a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul săvârşirii minunilor. El tămăduia toate bolile şi neputinţele, nu numai la oameni, ci şi la animale.