Calendar creștin ortodox, 26 februarie: Sfântul Ierarh Porfirie

Calendar creștin ortodox, 26 februarie: Sfântul Ierarh Porfirie Sursa foto: Arhiva EVZ

Biserica Ortodxă îl prîznuiește astăzi, 26 februarie, pe Sfântul Ierarh Porfirie.

Sfântul Ierarh Porfirie s-a născut către anul 347 la Tesalonic într-o familie înstărită de creștini și a rămas în orașul natal până la vârsta de 25 de ani.. Atunci, și-a părăsit patria și s-a retras în pustia Egiptului, unde a fost tuns în monahism.

După o ședere de cinci ani la o mănăstire egipteană, a ajuns la Ierusalim, unde a fost hirotonit preot de către patriarhul Ioan al II-lea și i s-a încredințat spre pază lemnul Sfintei Cruci a lui Hristos.

Pe vremea împăratului Arcadie, murind episcopul Gazei, Sfântul Porfirie a fost sfințit episcop acolo, la cererea clerului și a credincioșilor. Până atunci, nimeni nu reușise să curețe cetatea Gazei de păgânism.

Ne puteți urmări și pe Google News

Auzind că vine Sfântul Porfirie, căruia îi mersese vestea, păgânii din Gaza au pus în cale spini, gunoi, au săpat gropi și au făcut focuri care emanau fumuri puturoase, pentru a-l împiedica să ajungă.

Cu ajutorul Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântul Porfirie a reușit să-i liniștească pe păgânii din Gaza și, cu bani de la împărăteasa Bizanțului Eudoxia, a înălțat o biserică pe locul unui templu închinat zeilor.

A distrus în total opt temple păgâne, iar Gaza a devenit cetate creștină. A trecut la Domnul în anul 420,  la vârsta de 72 de ani, după 25 de ani de păstorire.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Porfirie

rugăciune

Sursa foto: Dreamstime

Preacuvioase Părinte Porfirie, robule al Dumnezeului celui viu, primeşte laudele pe care ţi le aducem cu inimă smerită şi mijloceşte înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Ocroteşte-ne de tot răul şi de toată tulburarea. Ajută-ne să biruim ispitele care ne stau înainte şi prin răbdarea noastră să dobândim cununile cele netre-cătoare. Iar la înfricoşătoarea Judecată să fim feriţi de veşnica pedeapsă şi să fim aşezaţi în partea cea de-a dreapta, unde cu soborul tuturor sfinţilor te veseleşti de frumuseţile cereşti.

Ca primind grabnicul tău ajutor să îi mulţu-mim în vecii vecilor Dumnezeului Care te-a proslăvit. Amin