"Comisia analizează şi monitorizează accesul cetăţenilor la serviciile publice furnizate de instituţii ale administraţiei publice locale, de către instituţii, administraţii, societăţi comerciale, regii autonome şi alte organisme, aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliilor locale ale sectoarelor, la care municipiul Bucureşti sau consiliile locale ale sectoarelor sunt acţionari. Comisia întocmeşte trimestrial un raport cu recomandări de eliminare a birocraţiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului General", prevede proiectul care va fi discutat luni.

Comisia ar urma să fie formată din cinci consilieri generali, câte unul din partea fiecărui grup politic reprezentat în Consiliu. Ea se va întruni lunar sau ori de câte ori va fi nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin doi membri. La şedinţele comisiei vor participa: secretarul general, un consilier al primarului general şi directorii unor direcţii de specialitate din PMB.

"Administraţia publică locală a Municipiului Bucureşti, fie că vorbim de entităţi organizate la nivelul municipiului, fie că ne referim la entităţi din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor, se dovedeşte incapabilă de a se moderniza în relaţia cu beneficiarul de servicii publice. Astfel, deşi România se poate lăuda cu o industrie de IT extrem de avansată şi performantă şi cu una dintre cele mai bune viteze de internet din lume (locul 15 în anul 2016), aceste premise nu sunt valorificate în îmbunătăţirea relaţiei cetăţean-administraţie", reiese din expunerea de motive semnată de consilierii generali PNL.

Liberalii propun ca această comisie specială să funcţioneze pe o perioadă limitată de timp şi să analizeze şi filtreze toate interacţiunile cetăţenilor cu administraţia locală, urmând să facă propuneri Consiliului General în vederea debirocratizării.

"Deşi cineva spunea că Bucureştiul este un oraş smart prin prisma locuitorilor săi care sunt smart, considerăm că este timpul ca administraţia publică locală, modul de furnizare al serviciilor publice să facă pasul în secolul XXI şi, mai ales, să ţină pasul cu beneficiarii săi", menţionează semnatarii.