Edilul se simte nedrept??it de instan?? sus?inând c? „la mine, prezum?ia de nevinov??ie nu exist?”.  Într-o scrisoare transmis? n?vod?renilor prin intermediul familiei, Nicolae Matei, pe lâng? ur?rile fire?ti, le explic? aleg?torilor s?i , ”adev?rata tragedie” prin care trece.
„Pentru o presupus? fapt? de dare de mit? c?tre fostul ?ef al poli?iei Constan?a, am fost ridicat de pe strad? ca ultimul tâlhar, programat pentru un anumit complet de judecat? ?i arestat preventiv pân? în momentul de fa?? fiind considerat pericol public la fel ca cei ce sunt cercetati pentru omor ?i fapte de violen??” .
Primarul N?vodariului descrie condi?iile din carcer?, “în celul?, ?obolanii altoi?i din canalizare, prin wc-ul turcesc intrau s? caute mâncare iar de mu?c?turile plo?ni?elor nu po?i sc?pa noaptea în somn”. El crede c? “se urm?re?te judecarea mea în stare de arest preventiv, condamnarea mea într-un termen scurt ?i deja grupul de interese care vrea musai s? pun? mâna pe ora?ul N?vodari î?i are oamenii preg?ti?i. Complicii, în public îmi plâng situa?ia iar în realitate îmi cânt? prohodul ?i preg?tesc înlocuitori slugarnici”.
Nicolae Matei le cere n?vod?renilor “s? nu l?s?m ora?ul pe mâna str?inilor” ?i le d? asigur?ri c? “voi lupta pân? la sfâr?itul vie?ii s? scot adev?rul la suprafa?? ?i s? demontez înscenarea ce mi s-a f?cut”.
Primarul Nicolae Matei a fost trimis în judecat? de DNA sub acuza?ia de dare de mit? dup? ce în schimbul a dou? terenuri din N?vodari i-ar fi solicitat fostului ?ef al IPJ Constan?a comisar ?ef Valentin Burlacu s?-i ofere protec?ie în dosarele penale în care era cercetat.
Prima inf??i?are în proces este programat? pentru 23 ianuarie 2013 la Tribunalul Constan?a.