Astfel, cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, vor funcţiona, începând din noul an universitar, în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Decizia vizează descentralizarea activităţii celor 30 de cluburi sportive studenţeşti existente la ora actuală şi a fost aprobată în şedinţa Executivului de astăzi, 17 septembrie, prin modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Precizăm că această reglementare are ca temei Legea nr. 104/2019 pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care oferă universităţilor posibilitatea de a prelua cluburile sportive universitare. Anterior acestei modificări, cluburile sportive studenţeşti funcţionau în subordinea MEN.

Hotărârea stabileşte şi forma de conducere a acestor cluburi. Astfel, directorul, care va avea şi calitatea de ordonator terţiar de credite, va fi numit de rector, în urma promovării concursului organizat de instituţiile de învăţământ superior de stat, în maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a actului normativ adoptat astăzi. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se fac prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior de stat, în condiţiile legii.

Directorul clubului încheie un contract de management pentru o perioadă de patru ani cu rectorul instituţiei de învăţământ superior de stat. Până la data organizării primului concurs public, conducerea executivă a clubului sportiv universitar este asigurată de directorul în funcţie la data preluării. Bugetul anual al cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat va fi aprobat de rector.

Iată lista celor 30 de cluburi studențești care intră sub incidența prezentei decizii:

Clubul „Sportul Studenţesc” din Bucureşti
Clubul Sportiv „Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport” din Bucureşti
Clubul Sportiv Universitar „Politehnica” Timişoara
Clubul Sportiv „Universitatea” din Cluj-Napoca
Clubul Sportiv „Universitatea” din Craiova
Clubul Sportiv „Universitatea” din Galaţi
Clubul Sportiv „Universitatea” din Braşov
Clubul Sportiv „Politehnica” din Iaşi
Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Bacău
Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Petroşani
Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Petroşani
Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Constanţa
Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Baia Mare
Clubul Sportiv Universitar din Sibiu
Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti
Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş
Clubul Sportiv Universitar din Oradea
Clubul Sportiv Universitar din Piteşti
Clubul Sportiv Studenţesc „Medicina” din Timişoara
Clubul Sportiv Universitar din Suceava
Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa
Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte
Clubul Sportiv Universitar din Arad
Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia
Clubul Sportiv Universitar „Ştiinţa” Bucureşti
Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca
Clubul Sportiv Universitar „Neptun” din Constanţa
Clubul Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timişoara”
Clubul Sportiv „Agronomia” Bucureşti
Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu