După această decizie a instanţei de judecată, tânăra va putea participa la sesiunea de Bacalaureat din luna august.

Iniţial, Inspectoratul Școlar i-a interzis să participe în următorii 2 ani la examen.

Potrivit magistraţilor, au fost constatate deficiențe ale comisiei de organizare a examenului cu privire la informarea elevilor în ceea ce privește accesul în sălile de examen cu obiecte interzise.

În acțiunea depusă la instanță, absolventa a precizat că potrivit repartizării candidaților, așa cum a fost aceasta întocmită în prealabil și afișată pe data de 12 iunie 2019, urma să se prezinte pentru susținerea probei de competențe lingvistice la Limba Engleză la ora 17.00.

 

Din cauza organizării defectuoase și a neprezentării altor candidați, nu a fost respectată repartizarea pe ore, așa cum a fost aceasta prestabilită,  reclamanta primind un mesaj de la colegi să se prezinte mai repede să susțină proba de engleză, întrucât nu sunt candidați și „comisia stă degeaba și profesorii sunt nervoși”.

În aceste condiții, s-a precipitat, s-a grăbit să plece de acasă și să ajungă cât mai repede, deși nu era încă ora la care a fost programată să susțină examenul.

În graba mare reclamanta și-a lăsat lucrurile (geanta) într-o altă sală, unde erau depozitate și alte obiecte personale ale altor candidați, uitând cu desăvârșire că telefonul mobil i-a rămas în buzunar.

„În data de 13 iunie 2019 nu s-au parcurs aceste etape și nu a existat nici o instruire sau măcar o atenționare din partea asistenților, special numiți în Comisia de bacalaureat, înainte de începerea probei și nici nu a fost întocmit un astfel de proces verbal.

Dacă s-ar fi respectat cu strictețe aceste dispoziții și s-ar fi făcut instruirea de care vorbește Metodologia, înaintea începerii probei de examen, nu ar fi fost posibilă o astfel de situație, întrucât nu a existat niciun moment intenția de a frauda examenul și, cu siguranță, și-ar fi amintit că are telefonul asupra sa. În aceste condiții, cu siguranță nu ar fi intrat în sala de examen cu acest dispozitiv”, se precizează în acțiunea civilă prin care s-a solicitat suspendarea executării actului administrativ.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au solicitat, cum era de așteptat, ca acțiunea elevei să fie respinsă și să fie menținut actul prin care a fost sancționată.

„(…) justificarea emoțiilor prin decalarea orei de examinare este nedovedită și nefondată. În data de 12 iunie 2019 candidaților li s-a prelucrat metodologia de derulare a examenului de bacalaureat, candidații semnând procesul verbal de instruire. La probele orale nu sunt profesori asistenți, ci doar la probele scrise, care au printre atribuții atenționarea candidaților cu privire la deținerea materialelor interzise.

Potrivit Anexei 3 la Metodologie, privind atribuțiile comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice, membrii acesteia nu au astfel de obligații de atenționare cu privire la prezența asupra candidaților a mijloacelor interzise. Secretarul comisiei are doar obligația de a afișa pe ușile sălilor de examen prevederile metodologiei, care stipulează că nu este permisă pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare sau telefoanele mobile”, a precizat Inspectoratul Școlar

„În primul rând, este de remarcat faptul că procesul verbal din data de 12.06.2019 menționează doar că a existat o ședință de instruire a elevilor candidați la Proba C – de evaluare a competențelor într-o limbă de circulație internațională, fără a se indica expres cu privire la ce aspect s-a efectuat instruirea. (…) Apoi, cu privire la tentativa de fraudă este de reținut că din înregistrarea pusă la dispoziția instanței de către pârât, rezultă că reclamanta avea telefonul mobil în buzunarul din spate al pantalonilor, fiind practic perfect vizibil pentru oricine, iar mai mult de atât telefonul a și sunat în timpul examenului deci nu a fost comutat pe modul silențios, astfel că există dubii serioase cu privire la faptul că s-a urmărit fraudarea examenului”, se afirmă în motivarea deciziei.

Magistratul mai susține că nu poate fi ignorat nici faptul că reclamanta a fost primită pentru susținerea probei în jurul orei 12.00, deși era programată în acest sens pentru ora 17.00, în condițiile în care regulamentul prevede că absolvenții intră în examen în ordinea afișată, respectându-se criteriul alfabetic și ora prevăzută pentru fiecare grupă.

„Prin interdicția de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat aceasta este privată de dreptul de a urma cursurile de învățământ superior, fiindu-i afectat în mod ireparabil dreptul de acces la o profesie și de a avea o carieră. Prejudiciul este cu atât mai evident cu cât reclamanta a urmat cursurile unui liceu de artă, or imposibilitatea de a continua la un nivel superior învățământul de tip vocațional determină în mod cert efecte negative raportat la abilitățile dobândite pe parcursul celor patru ani de liceu.

Pe de altă parte, este de notorietate că în cultura noastră, ca națiune, faptul de a nu promova Bacalaureatul în anul absolvirii liceului, pentru persoana care urmărește acest lucru, echivalează cu «pierderea unui an din viață», astfel că și din această perspectivă, prejudiciul resimțit de reclamantă nu se impunea a fi dovedit”, se mai susține în motivare, potrivit ziarulunirea.ro