În 2011, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 309 municipii şi oraşe şi 552 comune.

Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2011, a fost de 23.137 km, din care 19.088 km în municipii şi oraşe. Comparativ cu anul precedent, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu circa 1.160 km, din care 198 km în mediul urban şi 961,7 km în mediul rural.

Se extinde reţeaua de alimentare cu apă

La 31 decembrie 2011, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 65.901 km, cu 2.806 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2010.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului trecut la 1,02 miliarde mc, cu 1,88 milioane mc mai puţin faţă de anul 2010. Din această cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a ridicat la 677,04 milioane mc, reprezentând 66,2% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 87,5%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem pauşal.

Doar 876 localităţi au gaze naturale

La sfârşitul anului trecut, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 35.680,7 km, din care 20.690,6 km în municipii şi oraşe. În cursul anului 2011, s-au distribuit gaze naturale în 876 localităţi, din care 241 în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2011 lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 955 km, din care în municipii şi oraşe cu 197,5 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2011 a fost de 10,26 miliarde mc, cu 630,6 milioane mc mai mult faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2011, 2,96 miliarde mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 28,8% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite. Din volumul total al gazelor distribuite, 90,7% au fost consumate în mediul urban.

Încă trei oraşe debranşate de la încălzirea centralizată

Energia termică distribuită în anul 2011, pe teritoriul României a fost de 12.341.232 Gcal, (cu 459.841 Gcal mai puţin faţă de anul 2010), din care pentru populaţie 10.448.167 Gcal, (cu 555.589 Gcal mai puţin faţă de anul 2010).

Aceasta a fost distribuită în 102 localităţi, din care în 93 municipii şi oraşe. Faţă de anul 2010, nu s-a mai distribuit energie termică în oraşele Mizil, Corabia şi Calafat.

Câte străzi au fost modernizate

La sfârşitul anului 2011, lungimea totală a străzilor din localităţile urbane ale României însuma 27.846 km, străzile modernizate (în lungime de 17.413 km) reprezentând 62,5% din total.

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2011, de 22.451 ha.

La sfârşitul anului 2011, suprafaţa intravilană înregistra 435.050 ha, cu 10.424 ha mai mult faţă de anul 2010.