Evenimentul Zilei > Justitie > SALVATORII UCIGAŞI. Avem dovezile care arată cum ANGAJAŢII ISU AU SFIDAT LEGEA în cazul clubului Colectiv
SALVATORII UCIGAŞI. Avem dovezile care arată cum ANGAJAŢII ISU AU SFIDAT LEGEA în cazul clubului Colectiv

SALVATORII UCIGAŞI. Avem dovezile care arată cum ANGAJAŢII ISU AU SFIDAT LEGEA în cazul clubului Colectiv

Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Antonina Radu şi George Petrică Matei au fost reţinuţi de procurorii DNA, care au demascat modul în care cei doi au batjocorit legea în cazul autorizării clubului Colectiv.

Astfel, RADU ANTONINA, căpitan, şi MATEI  GEORGE-PETRICĂ, căpitan în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au comis neregulă după neregulă, ceea ce în final a dus la moartea a 48 de persoane, conform ultimului bilanţ oficial.

 “Istoricul cauzei şi aspecte procedurale şi de competenţă:

 Prin ordonanţa nr. 119/P/2015 din 06.11.2015, ora 11:10, urmare a procesului verbal de sesizare din oficiu din data de 06.11.2015, apreciindu-se asupra îndeplinirii condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege, întemeiat pe dispoziţiile art. 305 alin 1 şi 2 Cod procedură penală s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunii de: 

– abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la  art. 297 alin. (1) Cod penal;

În considerentele actului de dispoziţie al procurorului, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 30.10.2015, în incinta Clubului Colectiv, situat în municipiul Bucureşti, str. Tăbăcarilor nr. 7, sectorul 4, s-a produs un incendiu care a avut drept consecinţă decesul a 32 persoane şi rănirea gravă a peste 140 persoane, iar în spaţiul public au apărut date şi informaţii, conform cărora clubul în cauză ar fi fost avizat pe linie P.S.I. şi ar fi fost controlat de către cadre militare din raza de competenţă pe linia respectării normelor legale referitoare la securitatea la incendiu, care prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, au vătămat dreptul la viaţă şi integritatea corporală a peste 180 persoane şi au contribuit la realizarea unui folos necuvenit administratorilor Clubului Colectiv, constând în permiterea funcţionării acestuia în afara cadrului legal şi obţinerea de venituri patrimoniale din activităţile desfăşurate în aceste condiţii”, se arată într-o primă fază în referatul procurorilor.

 “În perioada septembrie 2014 – primăvara anului 2015, în calitate de cadre militare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov, cu bună ştiinţă, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu şi-au îndeplinit obligaţiile de serviciu, încălcând prevederile următoarelor acte normative:

(…) – Ordinele directoare ale inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cuprinse în „Concepția generală privind desfășurarea activității de prevenire a situațiilor de urgență pe anul 2014” transmisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență tuturor inspectoratelor pentru situații de urgență județene și mun. București cu adresa nr. 54588 din 11.12.2013 şi în „Precizările privind planificarea, organizarea și desfășurarea activității preventive în anul 2015, cerințele pentru Raportările privind unele activități preventive desfășurate precum și Structura cadru a evaluării activității preventive” transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență tuturor inspectoratelor pentru situații de urgență cu adresa nr. 78870 din 21.12.2014,  

 – prevederile cuprinse în Fişele posturilor,

prin aceea că, deşi au luat cunoştinţă şi au constatat că S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti desfăşura activităţi specifice unui club în spaţiul închiriat de la S.C. PIONIERUL S.A. situat în mun. Bucureşti, str. Tăbăcarilor, nr. 7, sector 4, fără a deţine aviz/autorizaţie de securitate la incendiu, au permis funcţionarea în continuare a societăţii în condiţiile constatate şi nu au întreprins nicio măsură pentru intrarea în legalitate din acest punct de vedere, astfel, s-a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale unor persoane fizice şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a asigurat obţinerea unui folos necuvenit în sumă de 62.298 lei pentru S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti, reprezentând profitul pe care această societate l-a realizat de la începerea funcţionării până la data dezastrului 30.10.2015”, se mai arată în referatul procurorilor.

(…) În măsura în care, inspectorii de prevenire constată lipsa avizului sau autorizației de securitate la incendiu au obligația stabilirii împrejurării de fapt, să ia masuri pentru intrarea în legalitate a agentului economic corelativ aplicării sancțiunii contravenționale prevăzută de art. 44 pct. III litera „i” din Legea 307/2006.

Relevante pentru cauză sunt și prevederile cuprinse în Precizările privind planificarea, organizarea și desfășurarea activității preventive emise de Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru anii 2014 și 2015, pentru toate inspectoratele pentru situații de urgență în care se menționează că se vor planifica cu prioritate activități preventive și la obiective puse în funcțiune fără obținerea autorizației pentru securitate la incendiu, iar cluburile și discotecile (cum este cazul CLUB COLECTIV)  se vor controla inclusiv inopinat, iar în cadrul raportării anuale, la unități de turism și agrement aceste categorii de obiective se vor trata distinct.  

(…) Astfel, la nivelul Sectorului 4 al mun. București, în cursul anului 2014, era constituit un compartiment de avizare/autorizare care a funcționat ca și locație într-un birou situat în incinta Primăriei Sectorului 4 București.

 (…) Conform fișei posturilor din anii 2014 și 2015 cei doi ofițeri aveau următoarele atribuții reținute ca și concludente în stabilirea ilicitului penal reținut în cauză :

– planifică și desfășoară controale de prevenire de fond, tematice și inopinate privind modul de aplicare a prevederilor legale și stabilești măsurile necesare pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilor și bunurilor;

– verifică respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă la exploatarea și postutilizarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor;

– constată contravențiile prevăzute în actele normative în vigoare și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor fizice și juridice vinovate de săvârșirea lor;

– întocmește actualizează și raportează către inspecția de prevenire la ordin, rapoarte sinteze sau informări proprii domeniului de activitate, evidențe nominale și statistici în domeniul apărării împotriva incendiilor respectiv protecției civile, potrivit reglementărilor în vigoare și competențelor specifice

– propune sistarea/oprirea lucrărilor, funcționarea operatorilor economici și instituțiilor în cazul nerespectării prevederilor legale în domeniu;

– colectează și furnizează date și informații pentru întocmirea bazelor de date privind sursele de risc din zona de competență;

– execută potrivit legii inspecții și controale, consultații, asistență tehnică de specialitate și verificări la fața locului privind protecția împotriva incendiilor și protecția civilă;

– urmărește luarea măsurilor în vederea prevenirii și limitării efectelor distructive provocate de calamități naturale și catastrofe la operatorii economici și instituțiile din zona de competență și participă la înlăturarea consecințelor provocate de aceste evenimente; 

– informează seful serviciului cu privire la neregulile constatate pe timpul controalelor;

– controlează modul de respectare a prevederilor acte normative și a celorlalte reglementări privind reglementările tehnice specifice protecției la incendiu”, mai arată magistraţii.

 “În anul 2013, S.C. MUSIC HALL S.R.L. Bucureşti înființată și administrată de MINCU COSTIN și ANASTASESCU GEORGE ALIN, martori în cauză, a preluat de la S.C. GUANTANAMO S.R.L. Bucureşti un spațiu în suprafață de 425 metri pătrați situat în clădirea C15  aparținând S.C. PIONIERUL S.A. din mun. București, strada Tăbăcarilor, nr. 7, Sector 4. În acest spațiu SC MUSIC HALL SRL Bucureşti a desfășurat activități specifice unui club constând în manifestări artistice, organizare de spectacole live, etc. fără a fi avizată/autorizată pentru securitate la incendiu și fără să aibă autorizaţie de funcționare emisă de Primăria Sectorului 4 București.

(…) La data de 14.01.2015 Primăria Sector 4 București sub nr. 3909 a eliberat acordul de funcţionare iar sub nr. 369 a eliberat autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul situat în Bucureşti str. Tăbăcarilor nr.7 Parter, C15, Corp B, Sector 4.

În tot acest interval de timp, S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti a funcționat fără aviz sau autorizație privind securitatea la incendiu, acte pe care nu le-a deținut nici în momentul solicitării autorizației de funcționare de la Primăria Sector 4 și pe care nu le-a solicitat nici ulterior.

În perioada 22-26.09.2014 inculpat căpitan RADU ANTONINA și inculpat căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ au efectuat un control la S.C. PIONIERUL S.A. din Mun. București, strada Tăbăcarilor nr. 7, sect. 4 (…) Probele testimoniale administrate în cauză au evidențiat că în perioada controlului inculpații cpt. RADU ANTONINA și cpt. MATEI GEORGE PETRICĂ i-au solicitat directorului general martor VOICU EUGEN lista cu situația contractelor încheiate de SC PIONIERUL S.A. cu alți agenți economici. La poziția nr. 33 se regăsește contractul de închiriere nr. 89 din 09.05.2013 încheiat cu SC MUSIC HALL S.R.L. Bucureşti.

În cunoștință de cauză asupra faptului că în clădirea C15 aparținând S.C. PIONIERUL S.A. din mun. București, strada Tăbăcarilor, nr. 7, Sector 4, își desfășoară activitatea un alt agent economic, în aceeași perioadă, inculpat cpt. RADU ANTONINA și inculpat cpt. MATEI GEORGE PETRICĂ au solicitat martorilor VOICU EUGEN și VULPE COSTEL – cadru tehnic P.S.I. în cadrul S.C. PIONIERUL S.A. , să fie conduși la acest agent economic.

În spațiul S.C. MUSIC HALL S.R.L. Bucureşti, așa cum s-a arătat mai sus își începuse funcționarea S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti, depozițiile celor trei administratori consemnate în declarațiile de martori, fiind concludente în acest sens.

Testimonial s-a stabilit că cei doi ofițeri îmbrăcați în ținută civilă, după ce s-au prezentat, declinându-și identitatea și menționând instituția din care făceau parte, și anume „de la pompieri”și după ce au vizitat spațiul în care funcționa S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti, i-au întrebat pe administratorii societății prezenți, respectiv pe martorii GANCEA PAUL CĂTĂLIN și MINCU COSTIN dacă au dosarul de „P.S.I.”.

Ofițerilor li s-a spus că nu există un asemenea document şi că S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti abia a fost înființată urmând a fi obținută autorizația de funcționare. 

Inculpat Căpitan RADU ANTONINA și inculpat căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ s-au oferit să-i ajute pe administratorii firmei respective să le întocmească dosarul „P.S.I.”  solicitând în acest sens o copie după certificatul de înmatriculare al noii societății înființate, şi dând totodată asigurarea că au calificarea necesară, propunerea făcută în condiţiile date fiind acceptată. La temerea martorului MINCU COSTIN exprimată prin întrebarea „ce se poate întâmpla dacă vine cineva în control”, inculpat cpt. RADU ANTONINA și inculpat cpt. MATEI GEORGE PETRICĂ au răspuns convingător dar şi concludent pentru ilicitul reţinut în cauză „nu are cine să vină în control că noi suntem de la pompieri”.

De asemenea, disimulând o activitate de control cei doi inculpaţi i-au atenționat verbal pe administratorii S.C. COLECTIV CLUB SRL Bucureşti să astupe un gol din perete din apropierea unei prize și să încarce un extinctor.

La un interval scurt de timp, exprimat în câteva zile, cei doi ofiţeri inculpaţi în cauză, au revenit la S.C. COLECTIV CLUB SRL Bucureşti, unde le-au dat administratorilor societăţii mai multe înscrisuri intitulate „dispoziții privind apărarea împotriva incendiilor” ale căror spații libere au fost completate prin scriere olografă de către inculpat cpt. RADU ANTONINA, și care au fost semnate de către martorul MINCU COSTIN precum şi formulare intitulate „Fişă individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă”.

Din analiza celor patru fişe individuale de instructaj întocmite pe numele angajaţilor SC COLECTIV CLUB SRL Bucureşti, reiese că rubricile„data”, „ora”, „specialitate”, „material predat” pe fişa aparţinând angajatului GÎTMAN ROXANA VALERIA au fost completate prin scriere olografă tot de către inculpat căpitan RADU ANTONINA.

Din declaraţia unui angajat al S.C. COLECTIV CLUB SRL Bucureşti, se desprinde faptul că cei doi ofiţeri nu doar au adus înscrisurile la care s-a făcut referire mai sus ci s-au implicat efectiv pentru a fi semnate de către angajaţii societăţii, prezenţi în club la acel moment, indicând rubricile unde aceştia trebuiau să semneze.

În plus, inculpat căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ a explicat sumar diferenţa dintre un extinctor cu pulbere şi unul cu spumă şi a dat indicaţii să acopere cablurile electrice cu substanţă ignifugă.

Tot testimonial s-a mai stabilit că cei doi ofiţeri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov, au revenit în incinta S.C. PIONIERUL S.A. în spaţiul unde funcţiona SC COLECTIV CLUB SRL, purtând discuţii de fiecare dată cu administratorii societăţii şi luând act de fiecare dată de activitatea desfăşurată în local şi desigur fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la lipsa avizului/autorizaţiei pentru securitate la incendiu.  

Relevantă în cauză este susţinerea fost şef al Serviciului prevenire sector 4 Bucureşti, respectiv, şef Birou prevenire II din cadrul I.S.U. Bucureşti – Ilfov, unde şi-au desfăşurat activitatea cei doi ofiţeri, care a declarat următoarele:

„S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. nu a fost inclus în planul de control aprobat, întrucât eu personal nu am ştiut de existența acestei societăţi şi de spaţiul în care aceasta funcţiona în incinta clădirii aparținând S.C. PIONIERUL S.A. şi nici nu mi s-a raportat de către cadrele militare care au efectuat, în cursul lunii septembrie 2014, controlul în clădirile aparţinând S.C. PIONIERUL S.A., cpt. MATEI GEORGE şi cpt. RADU ANTONINA, despre existenţa clubului deţinut în incinta S.C. PIONIERUL de către S.C. COLECTIV CLUB S.R.L.

Eu nu cunosc dacă cpt. MATEI GEORGE şi cpt. RADU ANTONINA, au efectuat control la S.C. COLECTIV CLUB S.R.L., întrucât aceştia nu mi-au raportat. Cei doi ofiţeri mi-au raportat că au efectuat patru controale pe platforma S.C. PIONIERUL S.A. din municipiul Bucureşti, sector 4, str. Tăbăcarilor nr. 7, dintre care unul la proprietarul, S.C. PIONIERUL S.A., şi alte trei controale la trei operatori economici care deţineau spaţii închiriate în această incintă, alţii decât S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. De altfel, pentru cele patru controale efectuate şi raportate, cei doi ofiţeri au întocmit documente de control pe care mi le-au prezentat.

Dacă cei doi ofiţeri ar fi identificat faptul că S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. funcţiona într-un spaţiu de 425 m.p., ar fi trebuit să verifice dacă societatea deţinea autorizaţie pentru securitate la incendiu, dar şi modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, având în vedere obiectul de activitate desfăşurat acolo şi suprafaţa localului. De asemenea, ofiţerii ar fi trebuit să întocmească un proces verbal de control în care să consemneze cele constatate, inclusiv lipsa autorizaţiei pentru securitate la incendiu şi, să sancţioneze contravenţional societatea pentru lipsa acestei autorizaţii, dar şi să consemneze în registrul de control prezenţa şi efectuarea controlului. Totodată, ar fi trebuit să-mi raporteze despre existenţa acestei societăţi, aspectele constatate şi măsurile dispuse şi, în acest caz, să luăm în evidenţă, ca şi obiectiv, societatea în cauză”, se precizeată în referatul procurorilor.

“Inculpat căpitan MATEI  GEORGE PETRICĂ a confirmat în cadrul unei convorbiri telefonice purtată în data de 07.11.2015 la ora 14:28:33   când a fost apelat de la postul telefonic că avea cunoştinţă despre funcţionarea S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti, fără a deţine aviz/autorizaţie de securitate la incendiu cât şi despre funcţionarea în aceste condiţii a multor alte societăţi controlate de acesta în perioada cât a deţinut funcţia de inspector prevenire – ofiţer activ în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov. În cuprinsul aceleaşi convorbiri telefonice fostul ofiţer îşi exprimă nemulţumirea despre faptul că în mass-media a fost menţionat numele său în legătură cu incendiul produs la S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti în data de 30.10.2015, după cum urmează:

Inculpații căpitan RADU ANTONINA şi căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ nu au întocmit niciun act de control la S.C. COLECTIV CLUB SRL, cu niciun prilej și nici nu au întreprins vreo măsură pentru ca această societate comercială să fie luată în evidență de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București ca funcționând fără aviz/autorizație de securitate la incendiu, așa cum erau obligați de actele normative ce reglementează activitatea și care au fost prezentate mai sus, precum și fișele posturilor.

Fapta celor doi ofiţeri este cu atât mai gravă cu cât au făcut mai multe deplasări în incinta Clubului Colectiv din str. Tăbăcarilor, nr. 7, reprezentarea ilicitului săvârşit fiind evidentă şi denotă intenţia directă, calificată prin scop.

În perioada septembrie 2014 – primăvara anului 2015, ofiţerii inspectori, inculpați căpitan RADU ANTONINA şi căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ, cadre militare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov, cu bună ştiinţă, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu şi-au îndeplinit obligaţiile de serviciu, încălcând prevederile următoarelor acte normative:

 – art. 29, art. 44 pct. III litera i din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 – art. 12 din Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 89/18.06.2013 privind aprobarea regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;

 – Ordinul nr. 1047 din 31.08.2007 al Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență privind aprobarea procedurii generale de control privind apărarea împotriva incendiilor PG-IP-001;

 – Ordinele directoare ale inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cuprinse în „Concepția generală privind desfășurarea activității de prevenire a situațiilor de urgență pe anul 2014” transmisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență tuturor inspectoratelor pentru situații de urgență județene și mun. București cu adresa nr. 54588 din 11.12.2013 şi în „Precizări privind planificarea, organizarea și desfășurarea activității preventive în anul 2015, cerințele pentru Raportările privind unele activități preventive desfășurate precum și Structura cadru a evaluării activității preventive” transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență tuturor inspectoratelor pentru situații de urgență cu adresa nr. 78870 din 21.12.2014, 

 – prevederile cuprinse în fişele posturilor aşa cum au fost evidenţiate mai sus,

prin aceea că, deşi au luat cunoştinţă şi au constatat că S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. Bucureşti desfăşura activităţi specifice unui club în spaţiul închiriat de la S.C. PIONIERUL S.A. situat în mun. Bucureşti, str. Tăbăcarilor, nr. 7, Sector 4, fără a deţine aviz/autorizaţie de securitate la incendiu, au permis funcţionarea în continuare a societăţii în condiţiile constatate şi nu întreprins nici o măsură pentru intrarea în legalitate din acest punct de vedere.

Urmare neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către inculpaţii căpitan RADU ANTONINA şi căpitan MATEI GEORGE PETRICĂ, s-a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale unor persoane fizice şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

O altă urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către cei doi ofiţeri o reprezintă faptul că a permis S.C. COLECTIV CLUB SRL Bucureşti să funcţioneze de la înfiinţare până la data dezastrului, în condiţii ilegale şi să realizeze în acest mod un profit cuantificat în drept în foloase necuvenite în sumă de 62.298 lei”, au mai indicat procurorii DNA.

INTERCEPTĂRI. Angajaţii ISU ştiau despre Colectiv că NU are aviz. Un ofiţer se plângea că i-a apărut numele în presă: Cîmpeanu ăsta habar n-are cât costă un aviz de incendiu. Ce VORBEA la telefon unul dintre CĂPITANII de la POMPIERI cercetaţi de DNA

DEZVĂLUIRI SCANDALOASE. „Ăsta e sistemul lui Arafat, şi el ştie”. Un fost pompier acuză TICĂLOŞIILE revoltătoare din ISU