Evenimentul Zilei > Actualitate > UNBR a modificat examenul de admitere în avocatură
UNBR a modificat examenul de admitere în avocatură

UNBR a modificat examenul de admitere în avocatură

Potrivit unei Hotărâri a Uniunii Naționale a Barourilor, examenul de adimitere în profesia de avocat se va desfășura după noi reguli. El va avea loc pe data de 15 septembrie iar candidații vor trebui să susțină o singură probă, conform site-ului instituției.

Începând cu sesiunea din septembrie 2014 modalitatea de examinare a candidaților la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar si pentru persoanele care au susținut examenull de definitivat în alte profesii juridice se modifică. Noile reglementări sunt cuprinse în Hotărârea nr.962/24.05.2014.

Mai precis, examenul va consta într-o singură proba – un test grilă de 100 de întrebări – față de trecut când se susțineau mai multe probe. Cele 100 de întrebări din testul grilă vizează cinci materii: organizarea și exercitarea profesiei de avocat, drept penal, drept procesual penal, drept civil și drept procesual civil.

UNBR a stabilit că întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte, iar pentru fiecare întrebare corect soluționată, se va acorda un punct. Se vor declara admiși candidații care obțin cel putin 70 de puncte, dar trebuie să adune și punctajul minim pentru fiecare disciplină (acesta urmând să fie stabilit în perioada următoare). 

În primele două săptămâni din luna august se fac înscrierile iar examenul de admitere are loc pe 15 septembrie prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

Ce documente trebuie depuse

În perioada 1-18 august, candidaţii trebuie să depună la secretariatul baroului la care urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care vor fi declaraţi admişi, un dosar care cuprinde:

  • cererea de înscriere la examenul de admitere în profesie
  • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licenţă sau numai adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă pentru candidaţii care au susţinut licenţa în anul universitar 2014
  • dovada de plata a taxei de înscriere la examen, în original  (anul acesta este de 800 de lei);
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (documentul poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru);
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Unde se vor da examenele

UNBR arată că arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa;

b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;

c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj,Sălaj şi Maramureş;

d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş,Teleorman şi Vâlcea;

e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;

g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-

Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.