Evenimentul Zilei > Social > S-a mărit ajutorul de înmormântare din partea statului
S-a mărit ajutorul de înmormântare din partea statului

S-a mărit ajutorul de înmormântare din partea statului

Rudele unei persoane decedate primesc cu 100 de lei mai mult pentru ajutorul de înmormântare, de la începutul acestui an. Suma care va fi plătită în cazul decesului pensionarilor, salariaţilor sau şomerilor se ridică acum la 2.117 lei.

Ajutorul de înmormântare este oferit de statul român în cazul decesului unei persoane asigurate, unui pensionar sau al unui membru de familie care nu are drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului.

Calitatea de asigurat o are orice persoană fizică pentru care angajatorul are obligaţia să reţină şi să plătească o contribuţie individuală de asigurări sociale, sau orice persoană ce achită, în nume propriu, contribuţia individuală de asigurări sociale în conformitate cu normele legii.

Actele se depun la angajator sau la casa teritorială de pensii
Pentru a beneficia de ajutorul de deces nu mai este nevoie de alte contribuţii. "Banii sunt obţinuţi prin depunerea unei simple cereri, însoţită de câteva acte care să facă dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionale pentru organizarea înmormântării", potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plătitorii acestui drept de asigurări sociale, respectiv la angajator în cazul decesului unei persoane ce are un contract legal de muncă, la instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, la casa teritorială de pensii, în cazul decesului unui pensionar sau al unui membru de familie al acestuia.

Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutorul

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor do cumente, care trebuie depuse la casele de pensii sau la angajator:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
b) certificat de deces (original şi copie);
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie). Spre exemplu, chitanţe de la preot sau de la firma de pompe funebre de unde a fost cumpărat sicriul.

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: