Rugăciunile făcătoare de minuni către Sfântul Andrei pentru sănătate, bunăstare şi îndeplinirea dorințelor

Rugăciunile făcătoare de minuni către Sfântul Andrei pentru sănătate, bunăstare şi îndeplinirea dorințelor sursa: doxologia.ro

Pe 30 noiembrie, îl pomenim pe Sfântul Apostol Andrei. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie. În această zi sfântă, rugăciunile adresate lui au o putere deosebită asupra noastră, pentru că Sfântul Andrei a fost cel dintâi chemat să recunoască pe Hristos ca fiind Mesia.

Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat Ocrotitorul României, în anul 1997. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare bisericească naţională, ca urmare a Hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001, datorită evlaviei poporului drept-credincios faţă de Sfântul Apostol Andrei.

Pentru că Sfântul Andrei a fost cel dintâi chemat să recunoască pe Hristos ca fiind Mesia, a primit între apostoli supranumele de „primul chemat” sau „cel dintâi chemat”.

Rugăciune către Sfăntul Andrei pentru sănătate şi bunăstare

„Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Ne puteți urmări și pe Google News

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciune către Sfântul Andrei care-ți aduce însănătoșirea: „Tată ceresc, Tu știi luptele pe care le experimentez – durerea și disperarea. Tu știi dorința inimii mele să fiu vindecat de această boală (spune-ți suferința). Te rog acum, acordă-mi atingerea Ta vindecătoare. Știu că Tu poți să mă vindeci, exact ca în vremurile Bibliei. Amin!”

Rugăciune către Sfântul Andrei care împlinește dorințe

„Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe tine. Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulțumiri aducem ție, noi nevrednicii și păcătoșii. Și că cel ce ești minunat și preamilostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să-ți cântăm ție: bucură-te făcătorule de minuni, Sfânte Părinte Andrei. Privește către cei care se roagă către tine și cu bunătate părintească tinde milostiva izbăvire din toate nevoile, tuturor celor care cânta lui Dumnezeu.

Puterea cerească umbrind duhul tău, ca dintr-un soare slobozește sfânte razele darurilor către cei ce se ating de ele și tămăduiește pe toți cei bolnavi cu trupul său cu sufletul. Vifor de ispite și furtuni de nevoi învăluindu-ne pe noi, cu credință alergăm către tine Sfânte ca prin rugăciunile tale să le preschimbi pe toate în liniște.

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea dușmanilor, te-a trimis la noi ca pe un apostol, ca prin tine să învățăm să ne îndepărtăm de toate înșelăciunile lumii și prin viața curată să ne apropiem de Dumnezeu. Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe tine, pentru aceasta alergăm noi la tine; roagă-te împreună cu noi, pentru ca de rugăciunile tale să se milostivească blândul Iisus și să ne dăruiască iertare și dezlegare de păcate, nouă, puțin credincioșilor și păcătoșilor”.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare

„Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu cel tulburat de gânduri şi de cuvinte, curăţeşte-l cu Dumnezeiescul har, care s-a sălăşluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos, Apostole Andrei. Ca ţie curat să izvorăsc cântare vrednică.

Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preacinstită căpetenia ucenicilor săi, Mergătorul înainte al lui Hristos, cel ce a odrăslit din cea stearpă, lui Hristos Celui Preaslăvit, Care S-a născut din Fecioară, pe Sfântul Andrei, bucurându-se, l-a adus.

Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dragoste, cu dorinţă neschimbată, treptele virtuţii începând şi la suişuri pururea gândind, din putere slabă la preaînaltă putere, Sfinte Andrei, ai ajuns.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Bucură-te, Izvorul harului; Bucură-te, Scară şi Uşă cerească; Bucură-te, Sfeşnic şi Năstrapă de aur şi Munte Netăiat, Ceea ce pe Dătătorul de viaţă Hristos, lumii L-ai născut”.

Sursa: doxologia.ro.