"Una din direcţiile strategice ale Romgaz este consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a energiei. Astfel, în domeniul de producere a energiei electrice, realizarea acestui proiect de investiţii are ca scop eficientizarea activităţii prin: creşterea randamentului CTE Iernut la minim 56%, încadrarea în cerinţele de mediu (emisii NOx, CO2) şi mărirea siguranţei de exploatare. Finanţarea proiectului se realizează din surse proprii şi surse din fonduri PNI (Planul National de Investiţii), conform HG 1096/2013 actualizată", se arată în raport. 

Obiectul contractului îl reprezintă realizarea proiectului "la cheie", respectiv proiectare, livrare echipamente, execuţie lucrări şi punere în funcţiune, "Dezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze", menţionează Romgaz. 

Termenul de finalizare a lucrărilor este 36 luni de la data intrării in vigoare a contractului. Contractul intră în vigoare în 5 zile lucrătoare de la data aprobării dosarului de finanţare din fondurile PNI. 

Valoarea estimată a contractului este (exclusiv TVA) este 268.836.329,82 euro (peste 332,2 milioane euro cu TVA). 

Romgaz a preluat centrala Iernut în anul 2013 de la Electrocentrale Bucureşti, în contul unei datorii de 653 de milioane de lei.

Duro Felguera este o companie spaniolă specializată în contractarea de proiecte industriale la cheie. Romelectro este un grup de firme româneşti de inginerie şi montaj în sectorul energetic.

Aceasta este cea mai importantă investiţie într-o capacitate nouă de producere a electricităţii din ultimii ani pe combustili clasici, după investiţia de 530 milioane euro a OMV Petrom în centrala Brazi de 860 MW.