Primele trei state care conduc în furnizarea serviciilor guvernamentale și informații prin intermediul internetului sunt Danemarca, Australia și Coreea de Sud. Celelalte țări din top 10 sunt Regatul Unit, Suedia, Finlanda, Singapore, Noua Zeelandă, Franța și Japonia. Pe parcursul raportului, publicat pe publicadministration.un.org, s-a examinat modul în care guvernele utilizează e-guvernarea și tehnologiile informaționale pentru a construi societăți durabile. Guvernarea digitală a crescut rapid în ultimii 17 ani, de la prima încercare a ONU de a evalua starea acesteia, în 2001. Conform raportului, e-guvernarea a înregistrat progrese constante și încă mai e loc de dezvoltare a furnizării serviciilor publice online, mai ales în statele mai puțin dezvoltate.

România ocupă a cincea poziţie la nivel global în ceea ce priveşte viteza conexiunilor fixe la internet. Singapore, Islanda, Hong Kong şi Coreea de Sud.

Cu peste 100 de megabiţi pe secundă, viteza la internet din România este cu mult peste media la nivel global, de 40 megabiţi pe secundă.

Guvernarea electronică sau e-guvernare este o aplicație a tehnologiei informației pentru oferirea de servicii administrative, schimbul de informație, tranzacțiile comunicaționale, integrarea diferitelor sisteme și servicii autonome între guvern și cetățean (G2C), guvern și mediul de afaceri (G2B), guvern și guvern (G2G) precum pentru procesele și interacțiunile personalului administrativ din întreaga infrastructură a administrației. Prin e-guvernare, serviciile guvernamentale vor fi disponibile cetățenilor într-un mod convenabil, eficient și transparent.