România a colectat taxe şi impozite în valoare de 27,1% echivalent PIB în 2018. Procentul a crescut faţă de 2017, când statul a colectat doar 25,8% din PIB. În Uniunea Europeană, ponderea impozitelor în PIB a fost în 2018 de 40,3%, iar în 2017 de 40,2%, potrivit studiului Eurostat.

Procesul de calculare și colectare a impozitelor și taxelor locale aferente persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) va fi simplificat și automatizat prin implementarea unui nou sistem informațional, care va organiza evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale, în mod electronic. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la începutul anului de către Guvern.

Organizarea evidenței obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale, în mod electronic, va permite simplificarea și automatizarea întregului proces și va asigura verificarea calității calculării obligațiilor fiscale. Totodată, organizarea electronică va conduce la facilitarea procesului de eliberare a avizelor de către SCITL și achitare a impozitelor și taxelor locale de către subiecții impunerii.

Primăria Sector 5 a introdus digitalizarea în sistemul de colectare a taxelor și eliberarea certificatelor

Până la realizarea acestui sistem integrat, mai multe administrații publice din țară au reușit să dezvolte astfel de sisteme digitalizate. Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 (DITL Sector 5) a implementat un astfel de sistem, cu sprijinul Primăriei.

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a spus că în acestă perioadă, cetățenii pot să își plătească impozitele și taxele locale, chiar și amenzile, prin mai multe sisteme de plată digitalizate, prezența acestora fizică nemaifiind necesară în fața ghișeelor DITL Sector 5.

Digitalizarea Direcției de Impozite și Taxe Locale din Sectorul 5 s-a făcut din fonduri proprii, acest proces urmărind dezvoltarea unui sistem sustenabil de colectare a veniturilor bugetare locale.

Buna colectare, maximizarea veniturilor presupune ca DITL sector 5 să fie capabil să obţină maximum posibil din sursele sale de venituri legale şi administrativ posibile. O bună funcționare a primăriilor ”înseamnă capacitatea de a aduce o serie de îmbunătăţiri politicilor, procedurilor personalului şi structurii organizatorice” a spus Primarul sectorului 5, Daniel Florea. Intenţia administrației locale este de a utiliza fiecare din aceşti factori pentru a exploata la maxim potenţialul fiecărei surse de venit, în concordanţă cu scopurile şi priorităţile cetățenilor sectorului 5.

 

Metode electornice de plată care funcționează în Sectorul 5

„Astăzi, nu mai puțin de șapte metode electronice de plată funcționează în Sectorul 5, de la primul nivel de sofisticare, terminalele electronice de plată în toate hypermarket-urile și magazinele de proximitate – Selfpay, Qiwi, centrul de plăți un-doi, Westaco în benzinăriile OMV și Petrom, continuând cu posibilitatea plăților pe platforme digitale naționale – ghișeul.ro  – și soluții digitale integrate oferite de băncile comerciale, de tip Internet banking, sau soluții de tip «direct debit» accesibile de pe telefoanele mobile”, spune Iulian Manea inspector în cadrul DITL sector 5. Dar ce va urma? Inspectorul dă noi amăunte foarte importante: „În sectorul 5 este deja în implementare introducerea «portofelului electronic» și automatele Paypoint”.

 

Totodată, eliberarea diverselor certificate solicitate de alte instituții ale satului sunt eliberate online prin realizarea unei simple cereri, pașii de parcurs fiind relativ simpli.