Pentru desfășurarea alegerilor parlamentare în bune condiții și în deplină legalitate au fost mobilizați aproximativ 45.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri și lucrători de la alte structuri.

În afară de membrii biroului electoral al secţiei de vot, de candidaţi, de delegaţii şi de observatorii acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru a vota.

 Preşedintele secției poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de vot să nu se prelungească nejustificat.

Votul este secret, iar prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă, cu excepția cazurilor în care alegătorul nu poate să voteze singur, din motive temeinice, constatate de preşedintele secției, și cheamă în cabină un însoţitor ales de el. Însoțitorul nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România, care se află în ţară pot vota în baza unuia dintre următoarele acte: 

  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu și carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

 

Inclusiv astăzi, serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor au program cu publicul până la ora 21, respectiv ora 20, pentru a veni în sprijinul cetățenilor care nu dețin documente de identitate valabile. 

 

INFRACȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII: 

 

  • Persoanele care oferă sau dau bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat riscă o pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

 

  • Fapta persoanei care votează de două sau mai multe ori se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

 

Și la aceste alegeri se folosește Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, iar toate incidentele semnalate de acest Sistem vor fi comunicate prin mijloace electronice către Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne pentru demararea cercetărilor.

 

  • Persoanele care votează fără a avea acest drept, introduc în urnă mai multe buletine de vot decât au dreptul, utilizează un act de identitate nul ori fals sau un buletin de vot fals riscă o pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

 

  • Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
     
  • De asemenea, se pedepsește cu amendă violarea prin orice mijloace a secretului votului. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

 

  • Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi se sancționează cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei.

 

  • Continuarea propagandei electorale, precum şi sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, o anumită alianţă politică, alianţă electorală, organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale ori un candidat independent se pedepsește  cu amendă de la 4.500 la 10.000 lei.