Totodată, ministerul de resort va decide relocarea unor birouri de promovare turistică în ţări care pot fi furnizoare de turişti pentru România (de exemplu, ţările scandinave şi Benelux), dar numărul total al reprezentanţelor externe va rămâne de 14 (în condițiile în care la momentul de față există doar opt! – n.r.), anunța ministrul, într-un comunicat de presă transmis Agerpres. De asemenea, pentru optimizarea cheltuielilor, Ministerul Turismului va analiza cu Ministerul Afacerilor Externe oportunitatea găzduirii unor birouri de promovare turistică externă la sediile misiunilor diplomatice.

În opinia ministrului, bazată pe un audit al Curții de Conturi, şefii birourilor de promovare externă au efectuat cheltuieli nejustificate. La rândul lor, aceștia din urmă consideră că acuzația este nefondată, iar decizia privind legalitatea activităţii acestor entităţi nu aparţine Ministerului Turismului, ci instituţiilor abilitate.

"Comunicatul transmis de ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, este o justificare şi un răspuns al acestuia la nemulţumirile reprezentanţilor mediului privat cu privire la propunerea de HG pentru modificarea structurii organizatorice a ministerului. Iniţial, în propunere se vorbeşte doar de închiderea birourilor. La nemulţumirea reprezentanţilor din industria turistică, acesta a schimbat declaraţia, spunând că le va redeschide. Suntem indignaţi de afirmaţiile nefondate ale ministrului Turismului, care îi acuză 'în bloc' pe şefii birourilor de promovare externă că au efectuat cheltuieli nejustificate. Toate cheltuielile făcute au fost necesare şi legale şi au fost însoţite de documente justificative. Omisiunile şi înregistrările eronate în evidenţele contabile ale Autorităţii Naţionale pentru Turism Bucureşti nu pot fi imputate birourilor din străinătate", se arată într-un comunicat comun al șefilor de Birouri pentru Promovare Turistică a României, citat de Agerpres.

Potrivit documentului, "atunci când Curtea de Conturi constată o abatere, stabileşte şi cine este responsabil şi ce măsuri trebuie luate", iar "Birourile de promovare nu au fost acuzate de încălcarea vreunei prevederi legale".

"Domnul ministru a preluat selectiv paragrafe dintr-un raport de audit şi le-a prezentat ignorând explicaţiile care au fost transmise de mai multe ori şi care prezintă realitatea obiectivă. Practic, domnul ministru îşi acuză predecesorii de neglijenţă în serviciu. Birourile de turism nu au avut şi nu au bugete proprii, toate sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii sunt virate de minister în baza necesarului de fonduri aprobat de direcţiile de specialitate. Discrepanţa dintre chiriile plătite pentru sediile birourilor este rezultatul condiţiilor pieţei imobiliare şi nu a alegerii şefilor de birou. Faptul că nivelul chiriei la Varşovia este inferior celui de la Londra este ceva normal, deci 'discrepanţele' de care vorbeşte domnul ministru nu sunt rezultatul vreunui abuz. Menţionăm că închirierea sediului biroului sau a locuinţei de serviciu se face cu aprobarea ministerului după o procedură în care sunt implicate mai multe direcţii şi ordonatorul de credite", notează sursa citată.

Şefii birourilor de promovarea turistică din afara României care semnează punctul de vedere citat menţionează, totodată, că nivelul cheltuielilor birourilor este similar sau inferior cu cel al altor reprezentanţe în străinătate ale României, din ţările respective.

" Dacă birourile nu primesc fondurile necesare de la minister pentru achitarea facturilor şi ca urmare se acumulează restanţe nu este imputabil şefilor de birou. Domnul ministru acuză că birourile nu au pus la dispoziţie conducerii contractele de închiriere. În fapt, la solicitarea ministerului contractele au fost trimise de trei ori în 2016 şi de două ori în 2017. Decizia de reorganizare a ministerului e desigur un atribut al ministrului, însă asupra legalităţii activităţii birourilor este necesar să se pronunţe organele specializate", reiese din comunicarea amintită.

Punctul de vedere este semnat de: Adina Secară – Şef birou Berlin, Alena Dodon – Şef birou Moscova, Ioana Podosu – Şef birou Roma, Mihaela Miheţ – Şef birou Paris, Răzvan Marc – Şef birou Londra, Ruxandra Ana – Şef birou Varşovia, Simion Alb – Şef birou New York şi Simion Giurcă – Şef birou Viena.

Ministerul susţine că motivul acestei decizii este că birourile de promovare externă ale instituţiei au funcţionat pe bugete create artificial, 'după bunul plac al reprezentanţilor din cadrul acestor birouri de promovare, fără a exista un control minimal asupra justeţei sumelor avansate drept cheltuieli', iar suma nejustificată a depăşit 500.000 de euro, de-a lungul anilor.

De asemenea, instituţia a precizat că "la nivelul reprezentanţelor externe ale Ministerului Turismului nu a existat un plafon maxim al cheltuielilor pentru chirie, ci a fost doar o condiţie referitoare la suprafaţa admisă, care, conform raportului Curţii de Conturi, nici aceasta nu a fost respectată de unii angajaţi ai acestor birouri".

"S-au constatat, de asemenea, discrepanţe majore la chiriile pentru birouri şi locuinţele angajaţilor între reprezentanţe din ţări comparabile ca nivel de trai, acestea variind între 1.347 euro şi 5.357 euro/lună. Astfel, s-a ajuns la situaţia ca peste 70% din totalul bugetului alocat birourilor externe să reprezinte cheltuieli cu chiriile. Unele reprezentanţe nu au prezentat, la solicitarea conducerii instituţiei, contractele de închiriere a spaţiilor sau anexele la acestea pentru prelungirea duratei lor. De asemenea, părţi importante ale cheltuielilor făcute de reprezentanţele externe ale Ministerului Turismului nu au fost înregistrate în contabilitatea instituţiei, făcându-se deconturi fără documente justificative în spate. Pe parcursul anilor, suma nejustificată a ajuns la peste 500.000 euro", se nota în comunicatul Ministerului Turismului.

În urma deciziei de desfiinţare a actualelor birouri de promovare a României în străinătate, angajaţii acestora vor fi rechemaţi de la posturi, în următoarele 90 de zile, şi vor avea statutul de angajaţi ai Ministerului Turismului, având posibilitatea de a participa la concursul organizat pe parcursul acestui an.