Evenimentul Zilei > Justitie > REFERAT ELODIA. CIOAC? a dat cu glet ?i cu vopsea peste SÂNGELE so?iei. “Dup? uciderea victimei, inculpatul A TRAN?AT CADAVRUL pentru a-l ascunde”
REFERAT ELODIA. CIOAC? a dat cu glet ?i cu vopsea peste SÂNGELE so?iei. “Dup? uciderea victimei, inculpatul A TRAN?AT CADAVRUL pentru a-l ascunde”

REFERAT ELODIA. CIOAC? a dat cu glet ?i cu vopsea peste SÂNGELE so?iei. “Dup? uciderea victimei, inculpatul A TRAN?AT CADAVRUL pentru a-l ascunde”

Procurorii care au anchetat cazul uciderii avocatei Elodia Ghinescu sus?in c? aceasta ar fi fost omorât? de so?ul ei, Cristian Cioac?. Înainte s?-?i ucid? so?ia, omul legii a fost la amanta sa în Pite?ti. În timpul crimei, copilul poli?istului, atunci în vârst? de doi ani, dormea în dormitor. Concluziile anchetei au ar?tat c? Cristian Cioac? a încercat s? ascund? urmele crimei, dar a fost dat de gol de tehnologia de ultim? or?. Sub o plac? de parchet, procurorii au g?sit o pat? de sânge de 50 de centimetri lungime.

“Evenimentul Zilei” prezint? mai multe pasaje din referatul de propunere de arestare preventiv? pentru 29 de zile, în cazul lui Cristian Cioac?. Tribunalul Bucure?ti a respins solicitarea Parchetului, dar procurorii au declarat recurs, care se va judeca la Curtea de Apel Bucure?ti.
“În ceea ce prive?te modul ?i mijloacele de s?vîr?ire a infrac?iunii de omor calificat facem trimitere la dificultatea evident? de a stabili o situa?ie de fapt precis? în condi?iile în care cadavrul victimei nu a  fost g?sit, iar inculpatul, dup? ce a negat comiterea faptei, s-a prelevat de dreptul la t?cere.

 • INTERVIU. Avocata Elodiei: "Cioac? s-a dus la amant? în noaptea crimei" 

În noaptea de 29/30 august 2007, inculpatul s-a întors din Pite?ti la domiciliu (n.r. Bra?ov) în jurul orei 03.00, dup? ce îi f?cuse o vizit? martorei P. Diana Cristina, cu care avea o rela?ie extraconjugal?”, se arat? în propunerea de arestare preventiv?.
Starea de tensiune dintre so?i
La scurt timp dup? sosirea la domiciliu, arat? anchetatorii, „în cadrul unui conflict grefat pe starea de tensiune dintre cei doi so?i, inculpatul i-a aplicat victimei mai multe lovituri. Cantitatea de sânge g?sit? la fa?a locului, precum ?i distribu?ia dinamic? a stropilor de sânge, indic? o ac?iune de violen?? extrem?, urmat? probabil de sufiocarea victimei, ?i exclud un scenariu de agresiune domestic? de intensitate mic? sau medie cu un final tragic neurm?rit sau neacceptat de autor”.
Copilul, în camera al?turat?
Cristia Cioac? era îmbr?cat în uniforma de poli?ist, potrivit criminali?tilor, „având în vedere faptul c? era programat s? fie de serviciu pe timpul nop?ii ?i realizase în ultimul moment un schimb de tur? cu colegul s?u D. Silviu. În momentul comiterii faptei în locuin?a comun? a celor doi so?i se afla ?i copilul acestora în vârst? de doi ani ?i jum?tate.

 •  Cioac?, încol?it de termoviziune

Dup? uciderea victimei, inculpatul a tran?at cadavrul pentru a facilita ascunderea lui ?i evitarea tragerii la r?spundere penal?. Ascunderea sau distrugerea fragmenetelor umane îi lipse?te în prezent pe apropia?ii victimei de posibilitatea de a comemora prin p?strarea unui moment de reculegere la locul de înhumare ?i a?ezarea unei lumân?ri la mormântul acesteia. Acest obicei, adânc înr?d?cinat în cultura societ??ii noastre, transform? aceast? împrejurare de fapt într-unn pericol concret pentru opinia public?, raportat la reac?ia de consternare a opiniei publice”.
A sp?lat urmele de sânge ?i a  dat cu lavabil
„În perioada urm?toare comiterii infrac?iunii de omor ?i ascunderii cadavrului, inculpatul a procedat la ascunderea ?i distrugerea mijloacelor de prob?, aruncând în râpa situat? la 4,6 kilometri de Poiana Bra?ov mai multe obiecte care purtau urmele de sânge ale victimei, sp?lând totodat? urmele sub form? de stropi de sânge de pe vopseaua lavabil? ?i aplicând un strat suplimnetar de glet ?i de vopsea lavabil? în zonele cu cea mai mare concentrare a urmelor.

 •  ELODIA, ULTIMUL ACT. Declarat? moart? în "Evenimentul zilei".

Acet fapt, chiar dac? nu poate fi re?inut ca temei separat de arestare, având în vedere formularea cazului de la litera b articolul 148 Cod de procedur? penal?- „exist? date c? inculpatul încearc? s? z?d?rniceasc? aflarea adev?rului…”- constituie un alt element care prezint? pericol comcret pentru ordinea public?”, se mai arat? în propunerea procurorilor de arestare preventiv?. 
 A negat acuza?iile
Nu în ultimul rând, Cristia Cioac?,  „în calitate de ofi?er de poli?ie, obligat s? vegheze la respectarea ?i aplicarea legii, nu numai c? a înc?lcat grav ordinea de drept prin uciderea propriei so?ii, dar s-a folosit de preg?tirea ?i experien?a sa profesional? pentru a ascunde urmele infrac?iunii, cunoscând faptul c? mijloacele de tehnic? criminalistic? existente în dosarea organelor de urm?rire penal? la momentul respectiv, f?ceau extrem de dificil? detectarea urmelor de sânge aflate sub noul strat de vopsea. În ceea ce prive?te atitudinea inculpatului dup? comiterea faptei, ar?t?m c? înainte de a se prevala de dreptul al t?cere, acesta  negat în mod constant comiterea faptei.”
Probele lui Marius Iacob
În septembrie 2007, atunci când procurorul Marius Iacob a cerut arestarea preventiv?, ?i în final Curtea Supem? i-a interzis lui Cristian Cioc? s? p?r?seasc? România, la dosar au fost aduse mai multe probe.
„De?i pân? în acest moment nu a fost descoperit cadavrul victimei Ghinescu Elodia Marilena, din probele administrate rezult? indicii temeinice cu privire la faptul c? învinuitul ?i-a ucis so?ia”, ?i anume:

 • sesizarea dispari?iei dup? un interval de cinci zile;
 • inexisten?a vreunui indiciu cu privire la faptul c? Elodia Ghinescu tr?ie?te sau c? ar fi putut fi r?pit? ?i lipsit? de libertate;
 • existen?a urmelor de sânge apar?inând victimei pe mai multe obiecte din locuin??, pe mocheta din portbagajul autoturismului ?i pe tocul pistolului g?sit în torpedoul ma?inii, toc despre care învinuitul sus?ine c? îi apar?ine ?i c? îl folosea de fiecare dat? când era de serviciu pentru a-?i pune pistolul din dotare;
 • existen?a unui comportament simulat al învinuitului cu prilejul test?rii sale la poligraf;
 • declara?iile contradictorii ale învinuitului în leg?tur? cu petrecerea orelor premerg?toare dispari?iei;
 • existen?a unei rela?ioi tensionate între învinuit ?i so?ia sa;
 • dispari?ia din locuin?a celor doi so?i a unui cu?it de buc?t?rie ?i a unor prosoape din baia locuin?ei, conform sus?inerilor martorei Toader Elena;
 • inexisten?a vreunor demersuri din partea învinuitului pentru a-?i g?si so?ia (la spitale, la socrii s?i, la prietenii apropia?i).
 • la investiga?iile din luna octombrie anul curent, sub o plac? de parchet, anchetatorii au g?sit o pat? de sânge de 50 de centimetri lungime.

CITI?I ?I:

 • SUSPECT De ce nu a fost arestat Cristian Cioac? în 2007. CURTEA SUPREM?: „Este posibil ca el s? fi comis fapta ce i se imput?!”
 • CAZUL ELODIA. Cristian Cioac? a ajuns la Tribunalul Bucure?ti unde se judec? propunerea de arestare
 • Cristian Cioac? cercetat în libertate pentru uciderea so?iei sale. Elodia ar fi fost victima unei agresiuni violente
 • ELODIA din AMERICA. În rolul lui Cioac? e mo?tenitorul unei AVERI DE ZECI DE MILIOANE de dolari
 • Cioac? a ajuns invitat la Money Channel! Ca s?-?i creasc? audien?a, mai r?mâne s? fac? emisiuni cu ?ociu ?i Palade
 • Cioac?, încol?it de termoviziune
 • Cristian Cioac? a încurcat-o! Noi pete de SÂNGE au fost g?site în apartamentul Elodiei
 • Perchezi?ii la apartamentul Elodiei Ghinescu. Cristian Cioac? a fost ridicat din sala de judecat?

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: