Documentul prezentat de Marcel Vela, ministrul Afecerilor Interne, arată că „Pe perioada stării de urgență piețele agroalimentare rămân deschise, cu obligația administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative incidente, prin adoptarea de măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, care să se refere cel puțin la purtarea de mănuși și măști, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în interiorul acesteia”.

De asemenea, au fost luate decizii și în cazul lucrătorilor transfrontalieri.

„- Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19. Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână. Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite intrarea în România în condițiile de mai sus sunt următoarele: Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Prin aceste puncte de trecere a frontierei de stat româno-bulgare se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole”.