Evenimentul ZileiSocialPuțin înainte de Crăciun va avea loc un fenomen ceresc rarisim: Este Steaua de la Nașterea Mântuitorului?

Puțin înainte de Crăciun va avea loc un fenomen ceresc rarisim: Este Steaua de la Nașterea Mântuitorului?

Puțin înainte de Crăciun va avea loc un fenomen ceresc rarisim: Este Steaua de la Nașterea Mântuitorului?
Cu puțin timp înainte de Crăciun va avea loc un fenomen ceresc rar, despre care un faimos astronom a spus că a avut loc și la Nașterea Mântuitorului.

Jupiter și Saturn se vor alinia pe cer în data de 21 decembrie, de solstițiul de iarnă. Ultima oară când această rară aliniere a planetelor a avut loc în 1623, cu aproape 400 de ani în urmă, informează The Blaze.

Evenimentul s-a petrecut la numai 14 ani după ce Galileo Galilei descoperise lunile lui Jupiter, odată cu inventarea telescopului.

Un alt astronom faimos, Johannes Kepler, a afirmat în 1614 că alinierea celor două planete ar fi Steaua despre care scrie Noul Testament că se afla pe cer la Nașterea Mântuitorului.

Jupiter și Saturn s-au aliniat pe cer în anul 7 î.Hr., în epoca în care s-a născut Iius Hristos.

Evanghelia lui Matei relatează astfel episodul, în capitolul 2:

„Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele iudeilor, Cel ce s-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui.

„Și, auzind, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?

„Iar ei i-au zis: în Betleemul Iudeii, că așa este scris de proorocul: «Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul Meu Israel».

„Atunci Irod chemând în ascuns pe magi a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și, trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu, să mă închin Lui.

„Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul.

„Și, văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.

„Și, intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, și, căzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă.” (Mt. 2, 1-11)

Există numeroase dezbateri printre teologi dacă steaua cea strălucitoare de pe cer a reprezentat un fenomen natural sau unul supranatural.

Fie că steaua de la Nașterea Mântuitorului a fost alinierea dintre Saturn și Jupiter, fie că nu, cele două planete vor crea un splendid spectacol ceresc, vizibil pentru cei din emisfera nordică, puțin după apusul soarelui, în zona nord-vestică a cerului.

Conjuncția rămâne pe cer câteva ore înainte de a coborî sub linia orizontului.


Accesează: