Premierul Victor Ponta va depune ast?zi la Parlament structura ?i componen?a noului Guvern. Ambele au fost negociate asiduu în aceste zile, iar presa a publicat deja informa?ii despre cum va ar?ta ?i cine va intra în viitorul Executiv.
La solicitarea ”Evenimentului zilei”, patru exper?i au analizat modul cum arat? cabinetul Ponta 2. Este vorba de Sorin Ioni?? ?i Ana Otilia Nu?u ( Expert Forum), Cristian Ghinea (Centrul Român pentru Politici Europene) ?i Aurelian Dochia (analist economic. O concluzie comun? este aceea c? structura stufoas? a Guvernului va diminua mult din eficien?a lui.

 • EXCLUSIV EVZ. Negocieri dure pe numirea mini?trilor. VEZI cele mai recente schimb?ri

Sorin Ioni??: „Structura e mai complicat? decât înainte, iar coordonarea va fi mai dificil?”

GUVERN

 • În privin?a fondurilor europene a? fi zis c? se va aplica modelul din Ungaria, cu management centralizat.
 • Din structura anun?at? a Cabinetului vedem c? fragmentarea va fi ?i mai mare: Ministerul Mediului (titular de agen?ie de management a proiectelor europene) se rupe în dou?. Apare un minister pentru „Mari Proiecte”. Deci vom avea un coordonator (Eugen Teodorovici) f?r? putere politic?, un Minister al Proiectelor Mari (din toate sectoarele) si apoi ministerele existente (Transport, Mediu), care, probabil, vor r?mâne cu proiectele mici ?i mijlocii. Dar tot proiecte mici ?i mijlocii deruleaz? ?i Ministerul Dezvolt?rii Regionale, prin consilii jude?ene/prim?rii.
 • Nu este clar deloc cum se va trage linia între competen?e. Acest sistem ar putea fi mai complicat decât înainte ?i coordonarea mai dificil?.
 • Un al minister important (Mediu) ar putea fi spart în dou?, într-un mod foarte bizar ?i r?mâne de v?zut unde va fi amplasat? Agen?ia de Management: la Ape (cu proiectele pe ap?) sau la Mediu.

PROIECTE DE IMPLEMENTAT

 • Deblocarea proiectelor de investi?ii, în special cele din domeniul Transporturilor ?i Mediului.
 • La Administra?ie, priorit??ile trebuie s? fie reforma teritorial? gradual?, prin comasarea de comune (preferabil, stimulat ?i voluntar) ?i clarificara cadrului juridic pentru asocia?ii intermunicipale, inclusiv zone metropolitane.
 • Victor Ponta: ”Viitorul Guvern va avea 24 de mini?tri”

MIZA FINANCIAR?

 • Nu se schimb? nimic în aloc?rile bugetare pentru cofinan?area proiectelor europene. Pân? în 2013 sunt contracte în derulare. MINI?TRII DESEMNA?I
 • Compozi?ia acestor trei ministere care gestioneaz? fonduri europene este foarte eterogen?: doi baroni locali (Liviu Dragnea la Administra?ie ?i Dezvoltare Regional? ?i Relu Fenechiu la Transporturi), un profesionist cu vechime în Afaceri Europene (Eugen Teodorovici).
 • R?mâne de v?zut dac? Teodorovici va reu?i s? fie mai mult decât o mân? moart? în tradi?ia Leonard Orban, pentru c? aici nu competen?a profesional? este problema, ci lipsa puterii politice, care face imposibil? coordonarea, ce ar trebui exercitat? de c?tre acest minister.

Ana Otilia Nu?u: „Nu are sens s? separi Finan?ele de Buget”

STRUCTURA NOULUI GUVERN

 • ?i-au împ?r?it ministerele în mai multe pentru c? trebuia s? se g?seasc? o func?ie pentru fiecare. Ministerul Economiei ?i al Finan?elor a avut tot felul de structuri, de-a lungul timpului, în func?ie de ce oameni trebuiau pu?i într-un anumit post. A fost o perioad? în care au fost împreun?, dup? care s-au împ?r?it.
 • Nu în?eleg de ce a fost creat un minister pentru Buget? Nu are sens s? separi Finan?ele de Buget. Nu se în?elege bine cu ce s-ar ocupa fiecare. Adic?, unul cu veniturile ?i cel?lalt cu cheltuielile?

PROIECTE DE IMPLEMENTAT

 • Trebuie control asupra cheltuielilor bugetare ?i s? încerce s? fac? acele reforme structurale, care oricum nu implic? cine ?tie ce politici geniale. Asta deoarece, f?r? un nou acord cu FMI, vom avea probleme s? ne finan??m deficitul bugetar.
 • O mul?ime de companii ar fi trebuit s? aib? management profesionist, îns? niciunele nu au. Primele dintre ele ar fi trebuit s? aib? din iunie 2011. Este vorba de companii din subordinea Ministerului Energiei ?i Transporturilor.
 • La Finan?e ar trebui s? nu se apuce s? modifice niciun impozit, iar, dac? vor s? modifice ceva, s? fac? o dezbatere public?. Lumea e speriat? cu privire la incertitudinea privind cota de impozit, mult mai mult decât de nivelul impozitului. În primul rând, e bine s? ai un sistem fiscal simplu. USL vrea impozit progresiv pe venit, dar cota progresiv? este ?i foarte greu de administrat.
 • Ponta, despre noul Guvern: Nu se spore?te num?rul de angaja?i nici m?car cu un singur om

MIZA FINANCIAR?

 • Sunt dou? ministere în care circul? foarte mul?i bani: Transporturile ?i Energia. Cei mai importan?i oameni dintr-un partid au ajuns mini?tri la Energie sau la Transporturi.

MINI?TRII DESEMNA?I

 • Varujan Vosganian a avut deficit bugetar de 5%, la o cre?tere economic? de 8%. Cu doi ani ?i ceva în urm? deficitul fusese în jur de 2%. ^
 • Mini?trii ar trebui s? fie persoane care nu au interese foarte mari în domeniul pe care îl coordoneaz? ?i care s? nu fi f?cut ceva care s? nu respecte reglement?rile europene. ^ Liviu Voinea mi se pare bun. E competent. Este un om care în?elege domeniul bugetului ?i ?tie s? discute în limbaj de finan?i?ti.
 • Daniel Chi?oiu nu a demonstrat ceva spectaculos la Ministerul Economiei.
 • Va conta mult cine e pus la Transporturi. Conteaz? ministerele care au bani mul?i de la UE. Nu po?i pune pe cineva ca Liviu Dragnea s? se ocupe de administra?ie ?i dezvoltare regional? când este cercetat penal pentru fraude pe fonduri europene. Relu Fenechiu este trimis în judecat?.

Aurelian Dochia: „Crearea atâtor ministere nu este legat? de necesit??ile economiei”

STRUCTURA NOULUI GUVERN

 • Nu cred c? era nevoie de un Minister al Bugetului ?i, în general, de atâtea ministere suplimentare. Ra?iunea cre?rii lor este una politic?, nu legat? de necesit??ile economiei. R?mâne de v?zut cum vor func?iona.
 • Atunci când sunt atâtea entit??i începe s? devin? dificil? coordonarea. Probabil, vor fi foarte multe lucruri comune, iar în multe cazuri nici nu îmi dau seama foarte bine ce o s? fac? unii ?i al?ii. Unde se delimiteaz? Ministerul Finan?elor de cel de Buget, de exemplu? Nu mai vorbim de cheltuielile suplimentare pe care le implic? crearea unor ministere noi.
 • Vicepremier de proverb: Liviu Dragnea, lupul pus paznic la oi! Baronul cercetat va dirija banii "de la centru", c?tre teritoriu

PROIECTE DE IMPLEMENTAT

 • Nu îmi este clar ce obiective ar putea urm?ri mini?trii, ca s? putem spune dac? vor distorsiona cumva financiar ceea ce se va întâmpla în 2013.

MIZA FINANCIAR?

 • În privin?a fondurilor alocate ministerelor nu cred c? vor exista mari diferen?e, fa?? de aceea ce s-a întâmplat anterior.
 • Ceea ce va conta destul de mult va fi puterea individual? a ministrului, puterea politic? de care se bucur?. Cu acest instrument pot face mai mult pentru domeniul de care sunt responsabili.

MINI?TRII DESEMNA?I

 • Mini?tii numi?i la ministere economice sunt oameni care au mai trecut pe acolo ?i au minimul de experien?? necesar?. Din acest punct de vedere cred c? sunt o solu?ie cât de cât acceptabil?.
 • R?mâne de v?zut cu ce se va ocupa Ministerul Economiei. S-ar putea s? mai fie nevoie de privatizarea anumitor companii, de aducerea de management privat la altele ?i ar fi interesant de v?zut cum se va descurca Varujan Vosganian. În orice caz, cred c? sarcinile cele mai importante ?in de restructurarea companiilor de stat. S? vedem în ce m?sur? Varujan Vosganian va reu?i s? o duc? mai departe ?i dac? se va bucura de sprijin politic pentru asta.
 • Liviu Voinea cred c? este capabil. A fost ?i secretar de stat la Finan?e, s-a familiarizat cu problemele în mare. Am încredere în el. Nu îi va fi îns? u?or.
 • Constantin Ni?? la Energie. Este mai degrab? un om politic, dar trebuie s? accept?m c? func?iile ministeriale sunt de regul? politice. Nu pot spune despre el ceva, pentru c? nu îl cunosc foarte bine. Este neclar ?i de ce se va ocupa Ministerul Energiei.
 • Daniel Chi?oiu la Finan?e. A fost înainte la Economie ?i, în urm? cu ceva timp, la ANAF, deci are ceva experien??. Pe mul?i dintre noii mini?trii i-am cunoscut pân? acum doar în Parlament, a?a c? e o experien?? nou? pentru ei.
 • Victor Ponta: Guvernul, gata pân? miercuri la 12.00. Dan ?ova ar putea fi ministru-coordonator pe marile proiecte de infrastructur?

Cristian Ghinea: „Ministerul Fondurilor Europene poate intra în conflict cu cel al Marilor Lucr?ri”

STRUCTURA NOULUI GUVERN

 • Un Minister al Fondurilor Europene este o idee bun?, pentru c? era nevoie de unificarea procedurilor.
 • Ar trebui ca acest minister s? centralizeze toate fondurile. Leonard Orban s-a chinuit, pentru c? nu avea agen?iile de management sub control ?i a fost ?ap isp??itor. Este bine ca cineva s? r?spund?, pentru c? nu exist? o r?spundere.
 • Ministerul Marilor Proiecte este o idee odioas?. Nu este clar care va fi obiectul lui de activitate.
 • Nu este o idee bun? nici ruperea Bugetului de Finan?e: unul colecteaz?, altul cheltuie?te. Dac? se ajunge la un conflict politic se rupe bugetul.

PROIECTE DE IMPLEMENTAT

 • Este vital ca noul guvern s? dea drumul la gazoductul c?tre Republica Moldova ?i s? rezolve problema celor 100 de milioane de euro promi?i de Traian B?sescu pentru aceast? ?ar?.
 • Republica Moldova are mari probleme cu gazele din Rusia ?i este vital s? fie elaborate normele care s? permit? exportul de gaze.

MIZA FINANCIAR?

 • Ministerele care au în subordine agen?iile de management ale programelor opera?ionale trebuie s? lase fondurile europene din mân?.
 • În privin?a Ministerului Marilor Lucr?ri se creeaz? premiza unor conflicte interministeriale, între acest minister ?i cel al Fondurilor Europene. Ce proiecte se vor finan?a? Cele cu bani de la buget sau cele cu fonduri europene?
 • Dragnea, Crin ?i Felix î?i iau partea leului în Guvernul Ponta 2

MINI?TRII DESEMNA?I

 • În leg?tur? cu persoana cu cele mai mari ?anse de a prelua conducerea Ministerului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, consilierul premierului Victor Ponta pe acest domeniu, are un CV în spate.
 • Sunt de p?rere c? ar fi fost mult mai bine ca viitorul ministru al Fondurilor Europene s? fie un personaj cu un sprijin politic puternic în spate.
 • În cele din urm?, premierul însu?i poate s?-?i asume aceast? problem?.