Evenimentul Zilei > Justitie > BANI PENTRU CAMPANIA ELECTORAL? A USL. Deputatul PSD Ion Stan are interdic?ia de a p?r?si ?ara. DNA: ?paga era pentru alimentele date electoratului
BANI PENTRU CAMPANIA ELECTORAL? A USL. Deputatul PSD Ion Stan are interdic?ia de a p?r?si ?ara. DNA: ?paga era pentru alimentele date electoratului

BANI PENTRU CAMPANIA ELECTORAL? A USL. Deputatul PSD Ion Stan are interdic?ia de a p?r?si ?ara. DNA: ?paga era pentru alimentele date electoratului

Ion Stan, deputat PSD de Dâmbovi?a, vicepre?edinte al Comisiei SRI, din Camera Deputa?ilor, a fost ridicat de procurorii DNA. Pe numele parlamentarului a fost emis un mandat de aducere la sediul DNA din Bucure?ti. Unul dintre complicii deputatului s?i ar fi chiar ?oferul acestuia. El este acuzat c? a cerut bani pentru a cump?ra alimente aleg?torilor în campania electoral?. Ironia sor?ii, Stan spunea, în luna mai, c? "se preg?te?te o mit? electoral? în Dâmbovi?a" iar opozan?ii cump?r? produse agro-alimentare ce urmau s? fie distribuite de c?tre adversarii politici popula?iei în schimbul votului.

UPDATE ora 18.50 COMUNICAT DNA Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie au început urm?rirea penal? fa?? de Ion Stan, deputat în Parlamentul României, în sarcina c?ruia s-a re?inut infrac?iunea de trafic de influen?? ?i fa?? de Florina Sarca, ?oferul primului men?ionat, în sarcina c?ruia s-a re?inut infrac?iunea de complicitate la trafic de influen??
Înlesnirea contractelor publice

În ordonan?a de începere a urm?ririi penale se arat? c? exista date ?i indicii temeinice c? în perioada 12-14 noiembrie 2012, Stan Ion, deputat în Parlamentul României, a pretins de la un denun??tor 130.000 lei, bani destina?i pentru achizi?ionarea combustibilului necesar unor autoturisme ce urmau a fi folosite în cursul campaniei electorale, precum ?i pentru achizi?ionarea unor produse alimentare ce urmau a fi împ?r?ite în preajma alegerilor parlamentare. Învinuitul a pretins banii l?sând s? se în?eleag? c? are influen?? asupra unor func?ionari cu putere de decizie, în vederea înlesnirii derul?rii unor contracte în curs, precum ?i pentru ob?inerea unor noi contracte de lucr?ri de c?tre firmele controlate direct sau indirect de denun??tor. În zilele de 16, 19, 21 ?i 22 noiembrie 2012,  Stan Ion a primit, prin intermediul lui Sarca Florin, patru tran?e a câte 15.000 lei fiecare, o parte din bani fiind folosi?i pentru achizi?ionarea unor materiale de promovare ce urmau a fi împ?r?ite în campania electoral?.
UPDATE ora 17.50 Ion Stan a ie?it de la sediul DNA. Parlamentarul a declarat c? este nevinovat ?i c? va veni ?i mâine s? fie audiat la parchet. Avocatul acestuia, Doru Viorel Ursu, a ar?tat c? în dosar nu este nimic senza?ional, f?r? a da mai multe detalii.
UPDATE ora 15.40. Fostul pre?edinte al PSD Dâmbovi?a, deputatul Ion Stan, a mai fost anchetat de autorit??i în perioada 1997 – 2000, atunci când a fost director la S.C. ALIM Târgovi?te, pentru infrac?iuni economice.

  • SCANDALUL DISTILERIA Magistra?i: Deputatul PSD, Ion Stan, divulga informa?ii strict-secrete în timpul partidelor de pescuit

Ironia sor?ii! Ion Stan înfiera mita electoral? în alimente la alegerile locale
Fostul pre?edinte al PSD Dâmbovi?a, deputatul Ion Stan, spunea, în cadrul unei coferin?e de pres? care a avut loc în luna mai, la Târgovi?te,  c? „se preg?te?te mita electoral? în Dâmbovi?a”. El vroia, astfel, “s? trag? un semnal de alarm? în ceea ce prive?te metodele de fraudare a alegerilor locale din luna iunie folosite de c?tre adversarii politici ai USL la nivelul jude?ului Dâmbovi?a” . Deputatul Ion Stan spunea c? în mai multe localit??i dâmbovi?ene, în anumite loca?ii, sunt depozitate produse agro-alimentare ce ar urma s? fie distribuite de c?tre adversarii politici popula?iei în schimbul votului. El a spus c? l-a anun?at pe ?eful Poli?iei din Dâmbovi?a, comisarul ?ef Casile Tache despre aceast? situa?ie. 
"L-am informat pe domunul comisarul ?ef Tache c? în jude?ul Dâmbovi?a, în anumite loca?ii sunt depozitate cantit??i foarte mari de produse agro-alimentare  ?i bunuri de folosin?? îndelungat? care urmeaz? s? fie distribuite in urm?toarea perioad?. Mi-a confirmat domnul comisar ?ef c? informa?ia este veridic? ,c? urmeaz? ca împreun? cu celelalte institu?ii abilitate s? ia m?surile ce se impun pentru a împiedica aceste lucruri" a declarat, în luna mai, deputatul Ion Stan. Culmea, el este acuzat, acum, tocmai de faptul c? a cerut bani pentru alimente destinate aleg?torilor.

UPDATE ora 15.30 „Am fost ?ocat de aceast? chestiune întâmplat? azi. Îi ?tiu pe Stan ca fiind un om cu o experien?? foarte mare, mai ales în comisiile de responsabilitate maxim?. Cred c? este o pat? foarte grea pentru Parlament ?i pentru o comisie care are în responsabilitatea ei lucruri foarte importante pentru România. Lucrurile trebuie s? se desf??oare a?a cum cere justi?ia român?. Nu consider pe nimeni vinovat pân? la proba contrarie”, a declarat, la Realitatea TV, pre?edintele Comisiei SRI, Cezar Preda.
Cezar Preda, a subliniat la Digi24 c? Parlamentul nu se va face scut în fa?a justi?iei. „Nu ne vom opune dac? ministrul Justi?iei solicit? Parlamentului o ac?iune. Nu ne facem scut în fa?a justi?iei. ?i USL trebuie s? renun?e la practica aceasta”, a spus Cezar Preda.
?paga: 130.000 de lei
Social-democratul, Ion Stan (57 de ani) este cercetat de trafic de influen?? ?i primire de foloase necuvenite. El ar fi cerut unui om de afaceri, denun??tor, suma de 130.000 de lei din care ar fi primit 75.000 de lei pentru a-l ajuta s? ob?in? contracte pentru lucr?ri publice, cu prim?riile din jude?. Potrivit unor surse judiciare, parlamentarul îl ?tia pe denun??tor de mai mult? vreme. Afaceristul îi d?dea o parte din banii ob?inu?i din contractele publice. O parte din bani urmau s? ajung? pentru campania electoral? a USL. Unul dintre intermediarii “afacerii” în care este implicat Stan a fost re?inut ?i el de un ofi?er de poli?ie judiciar? de la DNA chiar din fa?a sediului DNA. Ar fi vorba de ?oferul parlamentarului.

Imunitatea parlamentar?
Ion Stan candida la alegerile parlamentare în Colegiul num?rul 3 Dâmbovi?a. Cazul lui Ion Stan este similar cu cel al fostului deputat Alin Tr??culescu. Potrivit unor surse judiciare, în acest caz nu s-a realizat un flagrant dar ar fi destule probe care l-ar incrima: intercept?ri telefonice ?i înregistr?ri ambientale. În acest moment, Ion Stan are imunitate parlamentar? ?i nu poate fi re?inut, perchezi?ionat sau propus la arestare f?r? avizul Camerei Deputa?ilor.
Este în Parlament de 12 ani
Ion Stan este în Parlamentul României din anul 2000. Este vicepre?edinte al Partidului Social Democrat ?i pre?edintele Organiza?ia PSD Dâmbovi?a, pân? la alegerile locale din 2012. În 2004 a fost decorat de Ion Iliescu cu Serviciul Credincios în grad de Cavaler. De asemenea, a primit din partea Sfântului Sinod al BOR distinc?ia Crucea patriarhal?. În perioada 2000-2004, Ion Stan a condus Comisia comun? permanent? a Camerei Deputa?ilor ?i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit??ii SRI.
Avere: trei imobile
Are o cas? de locuit în Târgovi?te (Dâmbovi?a), un apartament în Costine?ti ?i o cas? de vacan?? în Br?ne?ti (Dâmbovi?a). Parlamentarul are cinci terenuri în Dâmbovi?a ?i unul la Costine?ti. Anul acesta el ?i- a achizi?ionat un autotursim Dacia Duster. În conturi el declar? c? are 28.078 de lei. Anul trecut el a câ?tigat din salariul de parlamentar suma de 61.956 de lei.