Evenimentul ZileiSocialProiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63 (P)

Proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63 (P)

Proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63 (P)
Proiectul ETICA Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație SIPOCA 63

Anunț de presă

Data: 21.11.2018

Proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63

 

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în calitate de beneficiar, implementează proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63. Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 22 noiembrie 2018, începând cu ora 9.30, la Hotel Minerva, din Bucureşti.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 24.11.2017 şi este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).  Valoarea totală a proiectului este de 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.267.315,57 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 432.388,27 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de funcţionari publici, consilieri de etică/ potențiali consilieri de etică, utilizatori actuali ai platformei informatice pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare, funcționari publici din cadrul instituțiilor direct responsabile cu îndeplinirea activităților prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, demnitari, aleși locali şi cetăţeni.

Rezultate așteptate:

O analiză cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii, facilitării aplicării și monitorizării conformității cu normele de conduită,
Organizarea a 16 evenimente regionale tip consultare publică,
Un sondaj referitor la percepția în rândul cetățenilor cu privire la etica/conduita în administrație, cât şi unul referitor la percepția în rândul personalului din cadrul administrației publice cu privire la etica/conduita în administrație,
O analiză privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică şi o sesiune de formare pentru utilizatorii aplicației informatice,
O strategie de comunicare pe termen mediu (3-4 ani) pe teme în legătură cu regulile privind conduita,
Crearea unei identităţi vizuale asociate scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii și integrității în funcția publică şi a uneia asociate scopului și obiectivelor exercitării mandatului/ funcției/ atribuțiilor de consilier de etică,
O campanie publică de conștientizare cu privire la standardele privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice,
O conferință internațională pe tema regulilor, practicilor și a experiențelor naționale și internaționale în domeniul prevenirii corupției,
Un volum intitulat „ETICA: reguli, practici și experiențe naționale și internaționale”,
Programe de formare adresate consilierilor de etică/potențialilor consilieri de etică, managerilor din autoritățile și instituțile publice, demnitarilor sau aleşilor locali,  
100 de consilieri de etică selectați și instruiți,
3 comunități de practică pentru consilierii de etică,
100  de potențiali consilieri de etică selectați și instruiți,
150 de manageri selectați și instruiți,
50 demnitari și aleși locali selectați și instruiți.

Mai multe informaţii despre proiect pot fi consultate pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, la secţiunea Proiecte.

Manager de proiect: Adriana Cîrciumaru
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
B-dul Mircea Vodă, nr.44, sector 3, Bucureşti
Tel: 0374 112 726
Fax: 021 312 44 04
E-mail: adriana.circiumaru@anfp.gov.ro.


Accesează: