Proiect de lege care vizează Banca Națională din Republica Moldova. Care sunt marile contradicții

Proiect de lege care vizează Banca Națională din Republica Moldova. Care sunt marile contradicții Sursa foto: BNM

În Republica Moldova, membrii Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe au discutat, cu reprezentanții ai Băncii Naționale, comunității bancare, organizațiilor relevante, asociațiilor de afaceri și altor părți interesate.

Subiectul a fost legat de proiectul de lege care vizează consolidarea cadrului de activitate a Băncii Naționale a Moldovei. În acest context, președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc, a subliniat necesitatea prelungirii termenului de examinare a contestațiilor împotriva încheierii (proiectul de lege prevede un termen de până la 10 zile), precum și a calificat drept prea generală prevederea referitoare la revocarea licenței băncii (proiectul de lege propune revocarea licenței dacă banca este implicată în activități de spălare a banilor sau comite încălcări ale cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului).

Proiect de lege ce vizează Banca Națională din Republica Moldova

Altfel, au fost semnalate caracterul nerezonabil al introducerii unor specificații privind unele reglementări interne și alte observații și sugestii. Proiectul de lege are ca scop consolidarea cadrului de reglementare aplicabil activității Băncii Naționale, ținând seama de standardele internaționale aplicabile băncilor centrale.

Acesta prevede dispoziții specifice care iau în considerare statutul și obiectivele urmărite de Banca Națională în calitate de autoritate de rezoluție, autoritate de autorizare și supraveghere a băncilor, a prestatorilor de servicii de plată, a emitenților de monedă electronică și a altor entități în conformitate cu legislația, precum și specificul industriilor reglementate și supravegheate de Banca Națională.

Ne puteți urmări și pe Google News

Se are în vedere îmbunătățirea cadrului legislativ referitor la domeniile activităților de supraveghere, precum și consolidarea rolului Băncii Naționale în îndeplinirea principalelor sale responsabilități. Proiectul de dispoziții vizează consolidarea statutului BNM pentru a asigura îndeplinirea mandatului său, conține o interdicție privind deținerea de acțiuni în entitățile supravegheate pentru a preveni conflictele de interese și descrie regimul juridic al activelor deținute de Banca Națională.

Ce dispoziții mai prevede documentul

De asemenea, documentul conține dispoziții de consolidare a aspectelor privind independența funcțională a Băncii Naționale, modificând cadrul legislativ pentru a delimita competențele BNM după transferul unor competențe către Comisia Națională a Pieței Financiare.

Documentul reglementează unele particularități ale procesului de insolvabilitate a asociațiilor de economii și împrumut, conține prevederi menite să clarifice mandatul și atribuțiile Băncii Naționale în domeniul macroprudențial, prevederi privind activitatea administrativă a Băncii Naționale, inclusiv privind procedura de elaborare, adoptare/emitere, aplicare a unor acte ale Băncii Naționale, precum și privind unele aspecte inerente procedurilor administrative inițiate de Banca Națională. Proiectul de lege urmează a fi aprobat de Parlament, conform infomarket.md.