Agenția Naționalã de Administrare Fiscală a anunțat că propune modificarea procedurii de publicare a listelor cu obligații fiscale restante, respectiv a plafoanelor sub care cuantumul total al obligatiilor fiscale restante nu mai fac obiectul publicării pe site.  

Aceste plafoane sunt:    
    a)  500.000 lei, pentru marii contribuabili;
    b)  250.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;
    c) 100.000 lei, pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistreazã obligatii fiscale restante si din desfãsurarea de activitãti economice în mod independent sau exercitã profesii libere;
    d)    15.000 lei, pentru debitorii persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

Notă

Proiectele de acte normative, iniþiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul instituþiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparenþa decizionalã. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaþii Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menþiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poștalã: Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaþii Publice și Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro;
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.