Evenimentul Zilei > Actualitate > EXCLUSIV EVZ. Preo?i prin?i în „capcana Becali”. S-au l?sat cump?ra?i pentru campanie. Preot: ”Totul e posibil, numai s? vrem!” | VIDEO
EXCLUSIV EVZ. Preo?i prin?i în „capcana Becali”. S-au l?sat cump?ra?i pentru campanie. Preot: ”Totul e posibil, numai s? vrem!” | VIDEO

EXCLUSIV EVZ. Preo?i prin?i în „capcana Becali”. S-au l?sat cump?ra?i pentru campanie. Preot: ”Totul e posibil, numai s? vrem!” | VIDEO

Se zice c? banul e ochiul dracului. Un experiment EVZ demonstreaz? c? pân? ?i preo?ii cedeaz? în fa?a unor promisiuni pecuniare. L-am ales pe Gigi Becali, ?tiut? fiind d?rnicia lui pentru l?ca?urile de cult. EVZ a convins un „careu de popi”, din colegiul în care candideaz? Becali, ca, în schimbul promisiunii unor dona?ii consistente, s?-i fac? acestuia campanie electoral? în cadrul slujbelor de duminic?, lucru strict interzis de Patriarhie

Banu-i ochiul Dracului. EVZ a vrut s? verifice dac? preo?ii din colegiul 25 din Bucure?ti, unde George Becali candideaz? pentru un post de deputat, cad sau nu în ispit?, dac? sfin?ii prela?i respect? directivele Patriarhiei Române, care interzic fe?elor biserice?ti s? se implice în vreun fel în campania electoral?. În schimbul simplei promisiuni a unor dona?ii considerabile, cei patru preo?i testa?i de EVZ au fost cu to?ii de acord s?-i fac?, pe fa?? sau voalat, campanie electoral? candidatului Gigi Becali. To?i au c?zut în ispit?.
Unul dintre ei a plusat ?i chiar ?i-a pus biserica la dispozi?ia lui Gigi Becali, pentru ca latifundiarul din Pipera s?-?i lipeasc? afi?e electorale. Al?ii ne-au dat sfaturi despre cum trebuie procedat pentru ca enoria?ii s? fie mai u?or de manipulat electoral sau despre cum pot fi fentate directivele Patriarhiei.
Ultimii doi preo?i ?tiau foarte clar c? ceea ce fac încalc? preceptele Patriarhiei. Totu?i, au zis c? risc?. Totul pentru bani.
„Totul e posibil, numai s? vrem”
Constantin Mi?u este p?rintele bisericii În?l?area Domnului, de pe Aleea Valea Boteni, nr. 7, din sectorul 6 al Capitalei. El sluje?te într-o bisericu??, deoarece noul l?ca? de cult este în construc?ie. ?i pe site, ?i la intrare în biseric?, preotul anun?? c? e în c?utare de sponsori.
Imediat dup? slujb?, reporterii EVZ s-au dus dup? preotul Constantin în altar. Dup? ce i-am spus c? suntem din echipa de sus?in?tori a lui George Becali ?i c? am dori s? st?m de vorb? cu el, preotul s-a luminat la fa?? ?i ne-a invitat s? discut?m în afara altarului.
Reporter: Domnul Becali va face o dona?ie consistent?… Pe noi ne intereseaz? ca la slujb? s? spune?i la lume s? voteze cu Becali…
Preotul Constantin Mi?u: Da. Cum s? nu. Da. Se poate face lucrul acesta. Sigur c? da. Totul e posibil, numai s? vrem!
Putem s? lipim ?i noi ni?te afi?e la intrare în biseric??
Da, da, da…
Când mai ave?i slujb??
În fiecare zi. Pentru c? e Postul Cr?ciunului.
Domnul Becali a zis c? dac? treaba merge bine, o s? facem o dona?ie consistent?…
Eu nu pot s? încep s? spun, b?i, vota?i-l p-?sta. ?ti?i… cinstit, acuma.
?ti?i c? Becali a ajutat multe biserici. Acum, dac? o s? fie ales deputat în acest colegiu…
?tiu c? a ajutat, dar mai ?tiu ?i altceva, c? am fost la dumnealui, acum câ?iva ani, cu un dosar ca s? m? ajute. A venit aici, am discutat cu dumnealui, s-a uitat la biseric? ?i a zis c? nu poate s? o termine.
?i de când a?i putea s? spune?i la oameni s? voteze cu domnul Becali?
Eu de duminica viitoare a? putea s? încep s? le spun. Sigur c? da. C? a venit aici domnul Becali. Dac? dumnealui ar veni pe-aicea, ar fi foarte bine, pentru c? eu a? putea s? spun: Uite, îl avem în mijlocul nostru pe domnul Becali! V? da?i seama? Ce n-ar fi? Uite, s? zic c? n-a venit în campanie electoral?, ci a venit s? ne ajute. Dac? omul te ajut? pentru ceva ?i tu… dup? aia… A?i în?eles? Asta pot s? spun. Dar tre’ s? m? leg de ceva. Dac? n-am de ce s? m? leg…
Cu dona?ia cum a?i dori s? proced?m?
Dac? vre?i, v? pot da un cont bancar. A?a merge. O anumit? sum? merge s-o dai din mân?, dar în contul bancar po?i s? pui cât vrei.
Noi venim ?i duminica viitoare, iar dac? treaba merge bine la slujb?, luni am rezolvat cu banii. Pe noi ne intereseaz? s? spune?i la slujb? de domnul Becali…
Dar spun, spun…. impactul este altul când îl vede pe om. Dac? vrea s? vin?, s? vin? pe la vreo 11.00. Dac? vrea s? stea la toat? slujba, foarte bine, cu toat? dragostea. Dar poate are alte probleme de f?cut. Noi termin?m slujba pe la 11 ?i un sfert. ?i atunci o s? spun. Fie c? st? acolo în fa??, fie c? st? aici. Nu are importan??. Eu pot s? spun c? a venit în mijlocul nostru… cutare…cutare.
„Noi oricum îl vot?m”
Preotul Cosmin este adjunctul lui Constantin Mi?u. Prea sfin?ia sa a tras cu urechea ?i a în?eles de ce am venit. Ne-a ag??at la ie?irea din sfânta biseric?.
Preotul Cosmin: A?i discutat cu p?rintele? V? a?tept?m aici cu domnul Becali. ?i eu vroiam s? vorbesc cu dumnealui, pentru un centru de zi, unde m?nânc? copii ?i b?trâni ai str?zii. E o cantin? social?.
Reporter: O s? vorbim cu domnul Becali, ca s?-l aducem aici.
Preotul Cosmin: Ar fi bine s? vin? dânsul aici. Noi oricum îl vot?m. Noi n-avem cheltuieli prea mari, avem investi?ii de pân?-n un milion de lei. Eu sunt p?rintele Cosmin, directorul executiv al cantinei.
„Dac? apare, eu pot spune: uita?i, fra?ilor, ce bucurie avem!”
P?rintele Nicolae Burlan, de la biserica Sfânta Vineri, din Drumul Taberei, are o singur? condi?ie: s?-i promit? Gigi Becali c?-i picteaz? biserica. Nu cost? mult: doar un milion jumate de euro, varianta cea mai ieftin?. Dup? aceea, îl va ajuta în campanie.
Reporter: Domnul Becali ar dori s? fac? o dona?ie consistent?, în cazul în care a?i dori s?-l ajuta?i în campanie…
Preotul Nicolae Burlan:
Dvs. ?ti?i c? biserica nu face politic?. Nu avem voie, practic, s?…
Rug?mintea noastr? la dvs. ar fi ca, duminica viitoare, la slujb?, s? spune?i c? domnul Becali… e un om credincios, care a mai ajutat ?i alte biserici…
Noi putem s? spunem c? domnul Becali a f?cut pentru biseric?. De?i e campanie mascat?…
Putem conta pe ajutorul dumneavoastr??
Când a f?cut ceva, pot s? spun. Nici Patriarhul nu m? poate acuza c? am zis c? a f?cut…
Putem lipi ni?te afi?e electorale, la intrare în biseric??
Pe gard s? zicem c?…
Reporter: Dac? îl aducem duminic? la slujb?, pe la 11, pute?i spune c? domnul Becali candideaz? la noi în colegiu?
Dac? apare, eu pot spune: uita?i, fra?ilor, ce bucurie avem! Domnul Becali vrea s? picteze biserica.
Cam cât ar costa pictatul bisericii?
Aduce?i-l s? vad?!Noi avem 4.000 de metri p?tra?i de pictat. Pictur? în mozaic, care e ve?nic?, cost? 1.000 de euro metrul p?trat. Eu le-am zis: m?i, fra?ilor, biserica a costat trei milioane de euro, iar voi cere?i patru milioane pentru pictur?? O s? facem în fresc?. Metrul p?trat e cam 350 de euro metrul p?trat (1,4 milioane de euro n.r.).
„A?a, voalat, se poate”
P?rintele Nicolae de la Biserica Sfântul Andrei e hâr?it în campanii electorale. Chiar recunoa?te c? a mai ajutat „o personalitate”. El ne-a explicat cum se poate face campanie electoral? voalat.
Reporter: Domnul Becali candideaz? aici, în colegiul la dumneavoastr?, ?i am venit s? v? întreb dac? pute?i s?-l ajuta?i. S? vorbi?i cu enoria?ii, s? le spune?i s?-l voteze pe domnul Becali…
Preotul Nicolae:
Poate s? vin? la noi, la o slujb?. Nu ne putem adresa enoria?ilor: „Vota?i-l pe domnul Becali!”. Putem s?-l prezent?m: Domnul George Becali, care candideaz? la func?ia de senator, îi ur?m toate cele bune, ne rug?m cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta putem s?-i facem o publicitate, a?a, cât de cât elegant?… c? altfel ne frigem r?u de tot. Se g?se?te unul s? fac? o reclama?ie ?i am încurcat-o.
Deci nu direct, ci indirect?
A?a, voalat, se poate.
Putem lipi ni?te afi?e electorale?
Asta nu. Dar putem face altceva… Dac? considera?i c? spa?iul pe unde se intr? în biseric?, unde e o mic? parcare, în fa?a por?ii, dac? dori?i s? face?i ceva, nu m? pun împotriv?. O s? vorbesc ?i cu colegul meu…
Atunci, duminica viitoare îl aducem la o slujb?, aici, la dumneavoastr? ?i apoi vorbim despre dona?ie?
Cu drag. Noi ?tim c? el e deschis c?tre biseric?, dar nu îndr?znim s? cerem, pentru c? probabil sunt al?ii înaintea noastr?.
CITI?I ?I:

 • GIGI VALOROSUL. Vezi replica INCREDIBIL? pe care i-o d? Becali seniorului liberal Radu Câmpeanu
 • De ce îi ap?r? Becali pe politicienii din dosarul „prostituate pentru VIP-uri”
 • Gigi Becali a mai iscat un conflict: "Pufule?! Pufule?ul lui B?sescu!"Gigi Becali, c?tre colegul s?u Miron Mitrea: "E?ti un DOBITOC ?i un PROST" . Mitrea: "Omule, e?ti NEBUN?!"
 • Becali, despre Iliescu ?i Djuvara: NI?TE B?B?CIUNI. Lista derapajelor lui Gigi
 • Gigi Becali, atac din EVUL MEDIU: „Eu nu discut cu femeile. Discut numai cu b?rba?ii. S? vorbeasc? femeile între ele acolo”
 • Studiu antropologic: Antologia marilor mitoc?nii ale liberalului Gigi Becali. „O s? suge?i voi televizorul!”
 • SCANDAL. Schimb de replici între Monica Tatoiu ?i Gigi Becali: "Monicu?a, e?ti sup?rat??". Sebastian Bodu a plecat de ru?ine din emisiune | VIDEO
 • CEL MAI BOGAT ROMÂN îl face praf pe „incultul ?i primitivul” Gigi Becali
 • Neagu Djuvara, despre Gigi Becali: "Un primitiv, e un cretin profund"
 • Gigi Becali, LINGURA DE AUR ?i moleculele
 • Contracandidata lui Becali, astrolog ?i psiho-sexolog. Becali: "Lucreaz? cu Diavolul!"