Uniunea a participat, în calitate de observator, alături de statele membre, la negocierile referitoare la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (denumită în continuare „convenţia”), care a fost adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 7 aprilie 2011. Convenţia a fost deschisă spre semnare la 11 mai 2011. În conformitate cu articolul 75 din convenţie, această este deschisă pentru semnarea de către Uniune.

Convenţia creează un cadru legal cuprinzător şi multidimensional de . Acesta are drept scop prevenirea, urmărirea penală şi eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a fetelor şi a violenţei domestice. Convenţia prevede o gama largă de măsuri, de la colectarea datelor şi sensibilizare la măsuri juridice privind incriminarea a diferite forme de violenţă împotriva femeilor. Această include măsuri de protecţie a victimelor şi furnizarea de servicii de sprijin şi abordează problema violenţei de gen în contextul azilului şi migraţiei. Convenţia instituie un mecanism de monitorizare specific care le permite părţilor să asigure punerea în aplicare eficace a dispoziţiilor sale.

Prezenţa decizie se referă doar la articolele 60 şi 61 din convenţie. Decizia nu se referă la dispoziţiile din convenţie privind cooperarea judiciară în materie penală, acestea fiind abordate printr-o decizie de semnare separată a Consiliului care va fi adoptată în paralel cu prezenţa decizie, şi anume Decizia (UE) 2017/865 a Consiliului din 11 mai 2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, în ceea ce priveşte aspectele legate de cooperarea judiciară în materie penală, scriu cei de la juridice.ro