Evenimentul Zilei > Horoscop > Pregătirea pentru un Brexit fără acord. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR
Pregătirea pentru un Brexit fără acord. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pregătirea pentru un Brexit fără acord. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

În cazul scenariului unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să i se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevedea în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va avea efecte perturbatoare grave asupra cetățenilor și a întreprinderilor și ar avea un important impact economic negativ, care ar fi proporțional mult mai mare în Regatul Unit decât în statele membre ale UE27.

10 septembrie

 

Pregătirea pentru un Brexit fără acord. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Pe 10 septembrie s-au născut Yma Sumac, Arnold Palmer, Jose Feliciano, Antioh Cantemir, Mihaela Martin, Mihai Pocorski.

 

Horoscop Pe 10 septembrie, în calendarul creștin-ortodox, sunt Sfintele Minodora, Mitrodora și Nimfodora. Nimic în ”Kalendar”.

Mi s-a părut foarte importantă informarea primită de la Bruxelles. În legătură cu faptul că, la sfârșitul lui august, mai mulți dintre țăranii mei s-au dus la cules de fructe în Marea Britanie. Dar știau ei ceva, așa că biletele de întoarcere sunt pentru sfarșitul lunii octombrie. Iată:

Pregătirea pentru scenariul unui Brexit fără acord: un ultim apel adresat de Comisie tuturor cetățenilor și întreprinderilor din UE de a se pregăti pentru retragerea Regatului Unit la 31 octombrie 2019 – România – European Commission

Cu 8 săptămâni înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, care va avea loc la 31 octombrie 2019, Comisia și-a reiterat, în cea de a șasea comunicare a sa privind pregătirea pentru Brexit, apelul adresat tuturor părților interesate din UE27 de a se pregăti pentru scenariul fără acord. Având în vedere climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea Acordului de retragere – astfel cum a fost convenit cu guvernul Regatului Unit în noiembrie 2018 – și situația politică generală din această țară, scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 rămâne, deși nedorit, plauzibil.

În acest spirit, Comisia Europeană a publicat astăzi o listă de verificare detaliată menită să ajute întreprinderile care au schimburi comerciale cu Regatul Unit să facă ultimele pregătiri pentru această eventualitate. Pentru a se reduce la minimum efectele perturbatoare asupra comerțului, toate părțile implicate în lanțurile de aprovizionare cu Regatul Unit – indiferent unde își au sediul – ar trebui să fie conștiente de responsabilitățile care le revin și de formalitățile care sunt necesare în comerțul transfrontalier. Această a șasea comunicare se bazează pe comunicările anterioare și pe cele 100 de avize adresate părților interesate, care vizează o gamă largă de sectoare.

Pe lângă comunicare, Comisia a propus Parlamentului European și Consiliului să opereze o serie de ajustări tehnice specifice cu privire la perioada în care se aplică măsurile de contingență ale UE în cazul scenariului fără acord în domeniul transporturilor. Comisia a propus, de asemenea, ca măsurile de contingență prevăzute pentru 2019 în sectorul pescuitului să se aplice și în 2020, precum și participarea potențială a Regatului Unit la bugetul UE pentru 2020. Aceste măsuri sunt necesare având în vedere decizia de prelungire până la 31 octombrie 2019 a perioadei prevăzute la articolul 50.

Nu în ultimul rând, Comisia a propus ca Fondul european de solidaritate și Fondul european de ajustare la globalizare să fie disponibile pentru a sprijini întreprinderile, lucrătorii și statele membre care sunt cele mai afectate în cazul scenariului fără acord. Acum, Parlamentul European și Consiliul trebuie să convină asupra acestor propuneri.

Comisia reamintește faptul că este responsabilitatea tuturor părților interesate să se pregătească pentru toate scenariile. Având în vedere faptul că scenariul unui Brexit fără acord rămâne plauzibil, Comisia încurajează cu tărie toate părțile interesate să profite de această perioadă suplimentară pe care o au la dispoziție ca urmare a prelungirii perioadei prevăzute la articolul 50 pentru a se asigura că au luat toate măsurile necesare pentru a se pregăti pentru retragerea Regatului Unit din UE.

Ajustarea tehnică a anumitor măsuri de contingență pentru a ține seama de retragerea Regatului Unit la 31 octombrie 2019

La 11 aprilie 2019, Consiliul European (articolul 50) a prelungit până la 31 octombrie 2019 perioada prevăzută la articolul 50. Consiliul a făcut acest lucru la solicitarea Regatului Unit și de comun acord cu această țară.

În lumina acestei prelungiri, Comisia a analizat toate măsurile de pregătire și de contingență prevăzute de UE pentru a se asigura că acestea sunt în continuare adecvate scopului urmărit. Comisia a concluzionat că măsurile respective își ating în continuare obiectivele și, prin urmare, nu a considerat necesar ca acestea să fie modificate în esență. Comisia a propus totuși astăzi o serie de ajustări tehnice ale anumitor măsuri de contingență pentru a ține seama de noua dată a retragerii stabilită în temeiul articolului 50.

Ajustările respective privesc trei domenii principale:

  1. Transporturile
  • Un regulament care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane [Regulamentul (UE) 2019/501]: Comisia a propus astăzi prelungirea aplicării acestui regulament până la 31 iulie 2020, în concordanță cu logica și durata regulamentului inițial.
  • Conectivitatea aeriană de bază [Regulamentul (UE) 2019/502]: Comisia a propus astăzi prelungirea aplicării acestui regulament până la 24 octombrie 2020, în concordanță cu logica și durata regulamentului inițial.
  1. Activitățile de pescuit
  • Regulamentul privind autorizațiile de pescuit: Comisia a propus astăzi ca durata de aplicare a abordării prevăzute de regulamentul de contingență adoptat [Regulamentul (UE) 2019/498] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020, creând astfel un cadru care le-ar permite pescarilor din UE și din Regatul Unit să își mențină și în 2020 accesul la apele celeilalte părți.
  1. Bugetul UE
  • Comisia a propus astăzi ca durata de aplicare a abordării prevăzute de Regulamentul de contingență privind bugetul UE pentru anul 2019 [Regulamentul (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020. Aceasta înseamnă că Regatul Unit și beneficiarii din Regatul Unit ar fi în continuare eligibili să participe la programele finanțate din bugetul UE și să primească finanțare până la sfârșitul anului 2020 cu condiția ca Regatul Unit să accepte și să îndeplinească condițiile prevăzute deja în Regulamentul de contingență pentru 2019, să își onoreze contribuțiile bugetare pentru 2020 și să permită efectuarea auditurilor și controalelor necesare.

Acordarea de sprijin financiar din partea UE persoanelor și întreprinderilor cele mai afectate de scenariul unui Brexit fără acord

În cea de a patra comunicare a sa din 10 aprilie 2019 privind pregătirea pentru Brexit, Comisia a anunțat că UE poate pune la dispoziție asistență tehnică și financiară în anumite domenii pentru a sprijini persoanele și întreprinderile care sunt cele mai afectate de scenariul fără acord.

Pe lângă programele și instrumentele existente, Comisia a propus astăzi:

  • extinderea domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acoperi povara financiară considerabilă pe care ar putea fi nevoite să o suporte statele membre în eventualitatea scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiții;
  • asigurarea disponibilității Fondului european de ajustare la globalizare pentru sprijinirea lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară activități independente ce și-ar pierde slujba ca urmare a scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiții.

În sectorul agricol, vor fi disponibile toate instrumentele existente de sprijinire a pieței și de acordare a unui sprijin financiar direct fermierilor astfel încât să se atenueze un impact negativ prea puternic asupra piețelor agroalimentare. Pentru a se putea acorda un sprijin mai prompt, de exemplu întreprinderilor mai mici cu o expunere mare față de Regatul Unit, normele UE privind ajutoarele de stat oferă soluții flexibile de sprijin la nivel național.

Irlanda

În contextul situației unice de pe insula Irlanda și al obiectivului dublu de a proteja integritatea pieței interne și de a evita, totodată, o frontieră strict controlată, Comisia și Irlanda continuă să depună eforturi comune în vederea identificării modalităților convenabile pentru adoptarea de soluții de contingență în perioada imediat următoare retragerii fără acord și pentru găsirea unei soluții mai stabile după aceea. Soluția de protecție prevăzută de Acordul de retragere este singura soluție identificată care asigură menținerea garanțiilor din Acordul din Vinerea Mare, respectarea obligațiilor de drept internațional și apărarea integrității pieței interne.

Pregătirea pentru scenariul unui Brexit fără acord

În cazul scenariului unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să i se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevedea în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va avea efecte perturbatoare grave asupra cetățenilor și a întreprinderilor și ar avea un important impact economic negativ, care ar fi proporțional mult mai mare în Regatul Unit decât în statele membre ale UE27.

Comisia Europeană se pregătește din decembrie 2017 pentru scenariul unui Brexit fără acord. Până acum, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative, care au fost între timp adoptate în totalitate de către Parlamentul European și Consiliu. Comisia a adoptat, de asemenea, 63 de acte fără caracter legislativ și a publicat 100 de avize de pregătire. Comisia nu are în vedere nicio altă măsură înainte de noua dată a retragerii.

După cum a subliniat președintele Juncker în fața Parlamentului European la 3 aprilie 2019, în cazul în care se va concretiza scenariul unui Brexit fără acord, ar trebui ca Regatul Unit să abordeze trei aspecte principale legate de separare ca o condiție prealabilă pentru începerea discuțiilor cu UE cu privire la viitoarea relație. Aceste aspecte sunt: (1) protejarea și respectarea drepturilor cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de Brexit; (2) onorarea obligațiilor financiare asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru și (3) păstrarea literei și spiritului Acordului din Vinerea Mare și menținerea păcii pe insula Irlanda, precum și a integrității pieței interne.

Nicio întreprindere care face schimburi comerciale de bunuri și de servicii cu Regatul Unit nu va rămâne neafectată în cazul scenariului fără acord. Comisia a publicat o „listă de verificare a pregătirii pentru Brexit” pe care toate întreprinderile aflate în această situație ar trebui să o studieze cu atenție. Întreprinderile ar trebui să fie acum pregătite să îndeplinească toate formalitățile necesare.

Comunicarea de astăzi oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor de pregătire care au fost luate în domeniile în care este necesară o vigilență continuă și sporită. Printre acestea se numără drepturile cetățenilor, formalitățile la frontieră și comerțul, medicamentele, dispozitivele medicale și substanțele chimice, serviciile financiare și pescuitul.

Pentru informații suplimentare: Ce trebuie să fac în cazul scenariului unui Brexit fără acord?

Pentru perioada imediat următoare retragerii fără acord, Comisia a înființat un centru de apel pentru administrațiile statelor membre, care le oferă acestora un acces rapid la expertiza serviciilor Comisiei prin crearea unui canal direct de comunicare, inclusiv în scopul facilitării coordonării necesare între autoritățile naționale. Pentru a afla mai multe despre cum se pot pregăti pentru scenariul unui Brexit fără acord, cetățenii UE pot adresa serviciului Europe Direct orice întrebare pe această temă. Telefonați gratuit la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11, de oriunde din UE și în orice limbă oficială a UE.

No comments!

 

Sau, da, un singur comentariu: mâine este o altă zi!

 

☼     ♂      ♀

 

BERBEC   Ai probleme ca să acoperi facturile. Adică, ai probleme cu banii. Tu, însă, ca un Berbec isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă resursele de la părinţi, fraţi, surori, unchi, mătuşi… Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi  aprobă ideile. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, pentru un procent dintre nativi: veşti bune de departe. Seară relaxantă şi plăcută. Dacă nu vrei să stai acasă, la o vorbă cu ai tăi, poţi să ieşi în oraş. Poate la un film, poate la un club neagresiv, plăcut, care nu ia foc şi nepoluant!

TAUR  Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuiesc, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Nu pleca la drum lung! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Da, de interesele tale nu de ce vrea şeful şi trebuie să faci la serviciu sau aiurea, convenţii sociale şi obligaţii pecuniare. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Conjunctura iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nicio plată!

GEMENI  O parte din zodie se pregăteşte pentru toamnă, şcoala care a început, murături. Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente.  O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Încearcă să nu-ţi amărăşti sufletul. Dragostea este mediocru aspectată, cu un „vârf” mai puţin favorabil peste vreo două zile, la mijlocul săptămânii.

RAC  O zi de marți mai deosebită, în care tot ceea ce spui poate fi important. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente şi dovezi. Fii generos doar cu cine merită într-adevăr. Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, astăzi, în cochilia confortabilă a lipsei verbului. O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară – atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute!

 LEU   Astăzi ai o bună perspectivă, „vezi departe”, parcă ai avea darul clarviziunii, aşa de rar. Reuşeşti să stabileşti un climat plăcut, limpede şi motivant, atât la serviciu cât şi acasă! Păstrează-ţi calmul şi zâmbeşte şi totul o să fie bine! Astăzi este ziua destăinuirilor.  Configuraţia astrologică îţi conferă un dar amplificat la maximum, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de întâlniri;  care, după cum arată poziţiile Lunii, ale lui Mercur şi Marte, sunt mai dese în a doua parte zilei. Ascultă, ascultă, ascultă…

FECIOARĂ   Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi plină de pasiune aşa că poţi profita. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi echilibrată. Astăzi, gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun. Eşti înclinat emoţional să faci cheltuieli foarte mari (gîndeşte-te de două ori înainte de a băga mîna în buzunar)!

BALANŢĂ   Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prieteni, sau de la colegi. Stelele zic să continui pe drumul tău, fie că eşti la serviciu, sau acasă! O nouă idee de afacere, o propunere interesantă sau o nouă relaţie! Din toate poţi să profiţi cu ceva. Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii! Norocul îţi surâde astăzi. Ai, însă, o singură şansă, ca pistolul de duel un singur glonţ!  Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece!

SCORPION  Nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra un singur obiect important şi de bună calitate, care îţi este necesar. Te uiţi în jur după ajutor. Eşti supraglomerat şi practic, nu mai poţi! Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale? Un fenomen meteo, o veste din presă, sau o întârziere a unei persoane, sau obiect îţi strică buna dispoziţie, în a doua parte a zilei, dar nu pentru mult timp!

 SĂGETĂTOR   Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult. Mercur în toane proaste nu te favorizează în comunicare:  vorbeşti cu o mulţime de oameni, faci liste şi strângi date – dar nu finalizezi nimic!

CAPRICORN  Zilele grele au rămas în trecut. Astăzi te descurci. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, în interiorul tău eşti tensionat şi asta se simte! Limitează-te, însă, la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, grădină sau balcon.

 VĂRSĂTOR  Poţi convinge astăzi cu uşurinţă, aşa că nu ezita. Totuşi, evită semnele de foc, pentru că nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Seară culturală. Suporţi greu schimbarea anotimpului, nişte vitamine, magneziu şi calciu plus “rădăcină de viaţă lungă” – nu ar fi o idee rea! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii.

PEŞTI  Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales! Cu Luna favorabilă ai mai multă intuiţie decât de obicei. Sau pur şi simplu eşti obligat de activitatea zilnică. Astăzi programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Însă trebuie să respecţi direcţia strategică, să nu te abaţi de la drumul tău. O zi obositoare, pe total, dar până la urmă, relativ plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi! Seară deosebită în compania celor dragi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat in categoriile: Horoscop
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: