Prima de stabilitate a fost introdusă, azi, printr-o hotărâre de guvern, după ce s-a aflat, timp de o lună în dezbatere publică.

Personalul din sistemul sanitar este printre categoriile de angajaţi bugetari cel mai slab remunerate, deşi activitatea depusă de aceştia este de o importanţă vitală.

"În urma aplicării prevederilor actului normativ se va îmbunătăţi situaţia financiară a personalului din sectorul sanitar, concomitent cu creşterea gradului de satisfacţie a acestuia, ceea ce va conduce la o mai mare stabilitate a personalului în acest sector şi la diminuarea exodului de personal specializat în străinătate", se apreciază în nota de fundamentare a actului normativ.

Cuantumul primei de stabilitate va fi egal cu nivelul salariului de bază minim corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale. Dacă personalul are un singur nivel de salarizare, cuantumul este nivelul acelei funcţii.

Prima de stabilitate va fi acordată personalului care lucrează în baza unui contract individual de muncă sau are raport de serviciu pe durată nedeterminată ori determinată, precum şi medicii cu statut de cadre didactice care lucrează în baza unui contract individual de muncă.

"Avem o noutate, în sensul în care de prima de stabilitate beneficiază şi persoanele care se află în concediu de maternitate sau se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă" a afirmat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu.

Personalul încadrat în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, având norma de bază la o altă unitate sanitară, beneficiază de prima de stabilitate de la unitatea de bază unde are norma de bază.

Medicii care desfăşoară activitate exclusiv în regim de gardă, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, nu beneficiază de prima de stabilitate.

Actul normativ mai prevede obligaţia de restituire a primei de stabilitate pentru persoanele ale căror raporturi de muncă sau de serviciu încetează din motive imputabile acestora, proporţional cu perioada nelucrată din respectivul an calendaristic.

(18:15)