Obligațiile angajaților ANAF faţă de cetățeni. Ce n-au voie să-ți facă bugetarii de la Fisc

Obligațiile angajaților ANAF faţă de cetățeni. Ce n-au voie să-ți facă bugetarii de la Fisc Sursa foto: Arhiva EVZ

Obligațiile angajaților ANAF faţă de cetățeni. Drepturile noastre la ghișeu, prevăzute în lege. Codul de Conduită al ANAF prezintă relația dintre angajații instituției cu cetățenii. Multă lume nu ştie că are niște drepturi atunci când se află la ghișeu cu diverse probleme.

Obligațiile angajaților ANAF faţă de cetățenii. Drepturile noastre la ghișeu sunt prevăzute în Codul de Conduită al ANAF. Mai exact, personalul trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea problemelor cetățenilor.

Tot în Codul de Conduită găsim și un articol special privind interzicerea folosirii atribuțiilor funcției în mod abuziv, precum și interzicerea hărțuirii psihologice ori sexuale.

Oricine se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim de către ANAF poate face și o plângere/sesizare/cerere la ANAF, în baza dreptului de a face petiții și în condițiile OG nr. 27/2002.

Ne puteți urmări și pe Google News

Obligațiile angajaților ANAF faţă de cetățenii. Drepturile noastre la ghișeu, prevăzute în lege

Codul de conduită al ANAF are 22 de pagini în total. În ceea ce privește strict relația cu cetățenii sunt alocate articolele 24 și, parțial, 29. Printre drepturile românilor atunci când merg la ghișeul ANAF sunt:

„În relațiile cu persoane fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice cu care intră în legătură cu ocazia exercitării funcției deținute, personalul ANAF este obligat să adopte un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și profesională”, se precizează la articolul 24, alineatul 1 din Condul de conduită al ANAF.

Angajaţii ANAF trebuie să respecte următoarele criterii

Personalul ANAF are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației, demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției deținute, prin:

  • întrebuințarea unor expresii jignitoare;
  • acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane”, conform documentului pe care toți angajații Fiscului sunt obligați să îl respecte.

Student, Tastare, Tastatură, Text

Sursa foto. Pixabay

În ceea ce privește atitudinea efectivă a salariaților ANAF în relația cu cetățenii, Codul mai prevede:

„Personalul ANAF trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor” precum și că „personalul ANAF trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției deținute, fiind îndrituit, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar”, se arată în Codul de Conduită.

Cel care se consideră vătămat de un funcționar public poate să se adreseze Comisiei de disciplină. Poate depune o sesizare la registratura instituției unde lucrează acel funcționar. Respectiv la registratura autorității/instituției la nivelul căreia e constituită comisia de disciplină competentă, potrivit HG nr. 1344/2007.

Cei la ANAF au obligaţia de a răspunde plângerilor făcute, indiferent de rezultat, în termenul legal de 30 de zile de când a fost înregistrată petiția.