„În urma analizei dosarelor primite de Centrul SAL, a cerințelor consumatorilor, a cauzelor care constituie motivul declanșării litigiilor, Colegiul de Coordonare al CSALB a decis îmbunătățirea procedurilor SAL, astfel încât acestea să fie cât mai ușor de înțeles și de îndeplinit de către consumatori, comercianți și conciliatori”, scrie în comunicat.

Plafonul de 1.000 de lei, adică limita sub care nu se demarau până acum procedurile de soluționare alternativă la CSALB, a fost eliminat. Acum, indiferent cât este prejudiciul reclamat de consumator, oricine are dreptul la rezolvarea amiabilă a litigiului, se menționează în comunicat.

Totodată, a fost introdusă etapa de Filtru derulată de Secretariatul de Procedură, în care se completează dosarul, ambele părți acceptă să intre în procedură, iar conciliatorul este confirmat de părți. Apoi, conciliatorului i se pune la dispoziție dosarul complet care să-i permită analiza și pronunțarea Hotărârii de Admisibilitate.
„Acesta este momentul în care începe, efectiv, procedura de conciliere. Până acum, conciliatorul se pronunța numai pe cererea consumatorului, fără a avea informații de la comerciant”, se mai arată în comunicat.

În continuare, oricare dintre părți se poate retrage din procedură în orice moment sau poate alege dacă acceptă sau nu soluția propusă.

În comunicat se precizează că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară. „Hotărârea pe care conciliatorul o pronunță ca urmare a acceptării de către părți a Notei de Soluționare, dacă nu este atacată în termen de 15 zile, devine titlu executoriu”, mai scrie în comunicat.
În această procedură, părțile au dreptul să aibă reprezentanți legali sau mandatați, iar consumatorii pot fi reprezentați și de asociațiile de consumatori.