Evenimentul Zilei > Economie > Noi REGULI pentru aparatele de marcat ELECTRONICE: S-a schimbat termenul când trebuie introduse!
Noi REGULI pentru aparatele de marcat ELECTRONICE: S-a schimbat termenul când trebuie introduse!

Noi REGULI pentru aparatele de marcat ELECTRONICE: S-a schimbat termenul când trebuie introduse!

În Monitorul Oficial nr. 0923 din 14 decembrie 2015 a fost publicată OUG nr. 57/2015, care modifică punctual mai multe acte normative printre care OUG nr.28/1999 privind casele de marcat fiscale, Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, Legea contabilității, și unele acte normative ce reglementează activitatea din sectorul exploatării resurselor naturale ori energiei electrice şi gazului natural, potrivit unui comunicat emis de Bența Consult.

Anunțată anterior ca implementată până la data de 1 august 2017, procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se va aproba, conform acestui act normativ, până la data de 1 februarie 2018.

– Având în vedere aceste modificări, avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017.
– În aceeași ordine de idei, comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a caselor de marcat, precum şi altor sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client va fi posibilă până la data de 31 decembrie 2016.

Notă: comercializarea acestor case de marcat după data de 1 ianuarie 2017 constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

– Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale reprezentate de casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic. Anterior, termenul era 1 aprilie 2016.

– Contribuabilii au obligația să utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale reprezentatede casele de marcat electronice fiscale, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic:
– începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili;
– începând cu data de 1 iulie 2017 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii;
– începând cu data de 1 noiembrie 2017 pentruoperatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.
Notă: procedura obținerii avizului pentru noile aparate de marcat fiscale cât și metodologia și procedura de înregistrare a acestora în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale vor fi aprobate pe parcursul anului 2016.

2. Măsurile speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural adoptate prin OG nr. 5/2013 se aplică până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.
-Impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, reglementat de OG nr. 6/2013, se aplică până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.
– Impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, introdus de OG nr. 7/2013, se aplică pentru veniturile suplimentare obţinute până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.

3. În ceea ce privește modificările aduse Codului fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, amintim:
A. Pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventive, care nu au venituri, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate, calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate este îndeplinită de Ministerul Afacerilor Interne.
B. Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv. Noutatea este că această valoare acum este întregită prin rotunjire în plus la un leu.
C. În ceea ce privește reglementările privind impozitarea veniturilor obținute în România de nerezidenți, declaraţia informativă referitoare la plăţile de venituri sub forma dobânzilor făcute către persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene ce se depune până în ultima zi a lunii februarie pentru anul anterior, se aplică până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, respectiv până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relaţia cu Austria.

4. În ceea ce privește modificările aduse Legii contabilității, actul normativ stabilește că în cazul în care în perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situaţii speciale constând în schimbări ale sediilor şi/sau ale spaţiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniul, inclusiv în administrarea instituţiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru aceste bunuri să se cuprindă în registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri până la finele perioadei de raportare. Aceste prevederi nu se aplică în cazul reorganizărilor instituţiilor publice.
Notă: ordonatorii de credite vor cuprinde în raportul de analiză pe bază de bilanţ ce însoţeşte situaţiile financiare anuale informaţii cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii în condiţiile descrise mai sus.