-Tovarășe secretar general, am reușit să sustragem documente de la Casa Albă și să-l răpim pe fiul lui Ronald Reagan.

-Bravo, adu-mi agentul care a reușit asta.

Intră o femeie frumoasă, cu o mapă sub braț.

Citește continuarea bancului care îi făcea să râdă pe bunicii tăi pe Evenimentul Istoric.