Hitler s-a bazat în deciziile sale pe un astrolog despre care se spune c? a fost ucis de anturajul apropiat al fuhrerului. ?i Stalin s-a folosit de revela?iile unui clarv?z?tor – un evreu polonez, care în 1939 prezisese c? va începe un r?zboi mondial pe care Hitler îl va pierde în 1945. Pe când era pre?edinte al Fran?ei, Francois Mitterand a consultat o prezic?toare în problema r?zboiului din Golf.

Prima cu astrologi la Casa Alb?

Lady Di î?i verifica des viitorul apelând la maestrele globului de cristal, dar acest lucru nu a ajutat-o prea mult: cu câteva zile înainte de a muri i-a fost prezis tragicul destin. Nancy Reagan a fost prima care a introdus, în mod oficial, astrologii la Casa Alb?, traumatizat? de tentativa de asasinat asupra so?ului ei, Ronald Reagan. De?i a fost aspru criticat?, ea nu a renun?at ?i a stabilit astrologilor o misiune clar?: aceea de a stabili agenda pre?edintelui SUA!