Evenimentul Zilei > Actualitate > Nici o mi?care f?r? ei. ?efi de stat care au consultat ASTROLOGII ?i GHICITOARELE!
Nici o mi?care f?r? ei. ?efi de stat care au consultat ASTROLOGII ?i GHICITOARELE!

Nici o mi?care f?r? ei. ?efi de stat care au consultat ASTROLOGII ?i GHICITOARELE!

Personalit??ile au apelat întotdeauna la clarv?z?tori. În toate timpurile, ?efii de stat ?i alte somit??i au consultat astrologii ?i ghicitoarele.

Hitler s-a bazat în deciziile sale pe un astrolog despre care se spune c? a fost ucis de anturajul apropiat al fuhrerului. ?i Stalin s-a folosit de revela?iile unui clarv?z?tor – un evreu polonez, care în 1939 prezisese c? va începe un r?zboi mondial pe care Hitler îl va pierde în 1945. Pe când era pre?edinte al Fran?ei, Francois Mitterand a consultat o prezic?toare în problema r?zboiului din Golf.

Prima cu astrologi la Casa Alb?

Lady Di î?i verifica des viitorul apelând la maestrele globului de cristal, dar acest lucru nu a ajutat-o prea mult: cu câteva zile înainte de a muri i-a fost prezis tragicul destin. Nancy Reagan a fost prima care a introdus, în mod oficial, astrologii la Casa Alb?, traumatizat? de tentativa de asasinat asupra so?ului ei, Ronald Reagan. De?i a fost aspru criticat?, ea nu a renun?at ?i a stabilit astrologilor o misiune clar?: aceea de a stabili agenda pre?edintelui SUA!