Evenimentul Zilei > Actualitate > Coana Mi?a Biciclista se m?rit?! | VIDEO
Coana Mi?a Biciclista se m?rit?! | VIDEO

Coana Mi?a Biciclista se m?rit?! | VIDEO

Dac? s-ar fi n?scut în zilele noastre, Coana Mi?a Biciclista, pe numele s?u adev?rat Maria Mihaescu, ar fi fost, cu siguran??, în fruntea listei de starlete care bat televiziunile de la un show la altul, “delectându-ne", sear? de sear?, cu dezv?luiri din via?a intim?.

Diferen?a ar fi fost îns? ca de la cer la p?mânt, fiindc? Mi?a chiar ar fi avut ce spune, aproape toate pove?tile despre ea fiind mult mai aproape de adev?r ?i, de ce nu, mai spectaculoase decât can-can-urile din ziua de azi.
A?adar, s-a n?scut în Dite?ti, jude?ul Prahova, în anul 1885. Statutul de copil din flori al unei sp?l?torese din Ploie?ti a fost repede dat uit?rii ?i, pe la 14 ani, ?i-a început cariera de dam? de companie sau, dup? cum scrie istoricul Neagu Djuvara în una dintre lucr?rile sale, “o curv? de mare lux".
De ce “mare"? Fiindc? Maria a urmat drumul str?in?t??ii unde s-a ?colit cu adev?rat la “pension" . De ce “de lux"? Fiindc? primul personaj c?zut în mrejele curtezanei a fost un cap încoronat: este vorba despre Regele Leopold al Belgiei. ?i fiindc? apoi a urmat Regele Manuel al Portugaliei, care s-a îndr?gostit sincer de ea, cerând-o chiar de so?ie.
Nici când s-a întors înapoi, în ?ar?, nu a coborât foarte mult ?tacheta, pictorul Nicolae Grigorescu, poetul Octavian Goga, legistul Nicolae Minovici ?i chiar Regele Ferdinand fiind pe lista “scurt?" a celor care au beneficiat, contra cost, de favorurile sexuale ale Mi?ei. Ultimul pe aceast? list? fiind chiar cel care a plusat, d?ruindu-i – cadou regal pe m?sur? – o splendid? cas? în Pia?a Amzei. Construit în stil baroc influen?at de curentul Art Nouveau ?i având pe fa?ad? amora?i, lei ?i heruvimi, imobilul este în prezent propietatea a ?apte cet??eni spanioli ?i, evident, scos la vânzare.
“Este vorba despre subsol, parter, doua etaje si pod, în total 2.000 de metri p?tra?i construi?i, circa 1.300 de metri p?tra?i locuibili", spune Francisco, unul dintre proprietari ?i reprezentatant al firmei imobiliare care se ocup? de vânzare. Pre?ul este de aproximativ 3,5 milioane de euro pentru toate cele trei corpuri de cas?, iar pentru închiriat, vom ?tii cu exactitate dup? ce vom c?p?ta avizul de renovare de la Ministerul Culturii, unde imobilul este înregistrat ca monument istoric de patrimoniu".
Cât prive?te ultima chiria?? care nu a p?r?sit înc? imobilul, Francesco ne asigur? c? s-a ajuns la o în?elegere ?i c? aceasta se va muta în momentul vânz?rii sau închirierii.
F?cut? celebra de un ziarist, se spune, refuzat în amor, Mi?a, prima femeie din România care s-a plimbat la “?osea" c?lare pe bicicleta ei cu ghidon din argint, a tr?it toat? via?a în lux. Despre casa din Amzei spunea, mai în glum?, mai în serios, c? o va vinde doar în momentul în care se va m?rita, ca sa aib? bani de zestre. ?i, cum Coana Mi?a Biciclista nu a fost tocmai u?? de biseric? în timpul vie?ii ?i se mai ?i spune c? banul e ochiul dracului, probabil c? a gasit, acolo pe unde o fi acum, în sfâr?it o partid? pe m?sur?…

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: