"În conformitate cu ordonan?a de urgen?? aprobat? în prima ?edin?? de guvern, ministerele au la dispozi?ie o anumit? perioad? de timp, în jur de dou? s?pt?mâni, pentru a veni în guvern cu proiectele de hot?râri privind reorganizarea ministerelor. Eu cred c?, în dou? s?pt?mâni, la ministerele la care nu sunt probleme deosebite vom avea organigramele ?i regulamentele de organizare ?i func?ionare a ministerelor aprobate prin hot?râri de guvern", a spus Mircea Du?a, citat de Agerpres.

Întrebat dac? este de p?rere c? anumi?i angaja?i ai Ministerului Ap?r?rii vor trebui disponibiliza?i, Du?a a r?spuns c? "fiecare ministru va face o analiz? serioas? la ministerul pe care îl va conduce" pentru a lua m?suri de eficientizare a activit??ii institu?iei.

În privin?a num?rului de consilieri pe care îl va avea, el a spus c? îi va angaja "în func?ie de problemele care exist?" ?i a dat asigur?ri c? se va încadra în prevederile legii.